Zabrze przestrzenią rozwoju

Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulczycach

Miasto Zabrze w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Obudowy Zabytków zostało zakwalifikowane do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 3 500 000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na realizację inwestycji pn.:

Odrestaurowanie zewnętrznej części budynku zabytkowego ratusza przy ul. Tarnopolskiej 80 w Zabrzu – Mikulczycach

Budynek przy ul. Tarnopolskiej 80 wykonany z cegły, wzniesiony na rzucie prostokąta, o bryle urozmaiconej ryzalitem z loggią oraz wykuszem i szczytem o falistych spływach. Budynek jest wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego. Zakres inwestycji obejmuje m.in. prace konserwatorsko-restauratorskie kamiennych schodów i murków, izolacje ścian piwnic z odwodnieniem, czyszczenie ceglanych partii ścian, odsolenie dolnych części murów, remont i konserwacja tynkowanych partii ścian, odtworzenie/konserwacja brakujących elementów detalu architektonicznego, przemurowanie koron kominów, miejscową naprawę nieszczelności pokrycia dachowego, wymianę rynien i rur spustowych, uzupełnienie obróbek blacharskich oraz brakujących elementów wykończenia ścian i poszycia wieżyczki zegarowej wraz z remontem zegara, konserwację drzwi wejściowych, remont krat.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2023 – 2026.

Wartość inwestycji z wniosku o dofinansowanie to: 3 571 428,57 PLN.

Miasto