Centrum Wsparcia Kryzysowego Dzieci i Młodzieży

p.o. Dyrektora – Marek Dzienba

ul. Kruczkowskiego 35
41-813 Zabrze
tel.: (32) 272-21-02, 272-30-37
fax: (32) 272-21-02 wew. 24
e-mail: cwkdim@wp.pl

czynne całą dobę

Zadania:
Placówka opiekuńczo-wychowawcza, wielofunkcyjna, łącząca funkcje socjalizacyjne i terapeutyczne. Udziela schronienia dzieciom na postawie postanowień sądu.

Miasto