Zabrze przestrzenią rozwoju

DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Nazwa Projektu:
DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
16.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu:
3 674 834,82zł

W tym wartość dofinansowania:
3 123 609,60zł

Okres realizacji projektu:
01.01.2021 r. – 15.12.2023 r.

Opis przedsięwzięcia:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 4.6 Czyste Powietrze   PODDZIAŁANIE 4.6.1 Czyste Powietrze – konkurs.

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Zabrze.

W ramach Projektu zlikwidowanych zostało 258 nieekologicznych źródeł ciepła oraz wykonano montaż 178 kotłów w tym:: 

  • 34 kotły zasilane węglem kamiennym (zgodnych z normą Ecodesigne),
  • 9 kotłów zasilanych biomasą,
  • 103 kotły zasilane gazem ziemnym,
  • 6 ogrzewań elektrycznych,
  • 26 urządzeń zasilanych OZE, tj. pompa ciepła.

Dodatkowe efekty realizacji projektu:

Redukcja emisji CO2 wyniesie: 687.980Mg

Redukcja emisji PM10 wyniesie: 2.71650Mg

Miasto