DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Nazwa Projektu:
DBAJ O POWIETRZE 2.0 – dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
16.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu:
4 941 176,47 zł

W tym wartość dofinansowania:
4 200 000,00 zł

Okres realizacji projektu:
01.01.2021 r. – 30.06.2022 r.

Opis przedsięwzięcia:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna DZIAŁANIE 4.6 Czyste Powietrze   PODDZIAŁANIE 4.6.1 Czyste Powietrze – konkurs.

Celem Projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie miasta Zabrze.

W ramach Projektu zostanie zlikwidowanych 210 nieekologicznych kotłów węglowych oraz montaż: 

  • 74 kotłów zasilanych węglem kamiennym (zgodnych z normą Ecodesigne),
  • 16 kotłów zasilanych biomasą,
  • 105 kotłów zasilanych gazem ziemnym,
  • 3 kotłów zasilanych energią elektryczną,
  • 1 podłączenie do sieci ciepłowniczej,
  • 11 urządzeń zasilanych OZE, tj. pompa ciepła.

Dodatkowe efekty realizacji projektu:

Redukcja emisji CO2 wyniesie: 704,69931 Mg

Redukcja emisji PM10 wyniesie: 3,16607Mg

Miasto