Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Słonecznej 46/2 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. Słonecznej 46 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany zostanie 1 lokal mieszkalny (nr 2) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy.

W latach 2022-2023 Miasto Zabrze będzie realizowało zadanie remontowe pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Słonecznej 46/2 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 148.002,00 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to  118.401,60 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany zostanie remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto