Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokali mieszkalnych przy ul. Osiedleńczej 2/2, ul. Buchenwaldczyków 5/1 oraz ul. Buchenwaldczyków 5/1A w Zabrzu

Remonty części budynków mieszkalnych, w wyniku których zmodernizowane zostaną
3 lokale mieszkalne znajdujące się w mieszkaniowym zasobie gminy:

  • ul. Osiedleńcza 2/2, Zabrze
  • ul. Buchenwaldczyków 5/1, Zabrze
  • ul. Buchenwaldczyków 5/1A, Zabrze

W latach 2023-2024 Miasto Zabrze będzie realizowało zadanie remontowe
pn. „Remont lokali mieszkalnych przy ul. Osiedleńczej 2/2, ul. Buchenwaldczyków 5/1 oraz ul. Buchenwaldczyków 5/1A w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia wynosi 503.721,82 zł, natomiast wysokość przewidywanego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat to   402.977,45  zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonane zostaną remonty (modernizacje) 3 lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto