Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Organizacyjno – Finansowy

Naczelnik – Dorota Tomczyk

ul. Powstańców Śląskich 5-7, III piętro, pok. 303
41-800 Zabrze
tel. (32) 37 33 353
e-mail: sekretariat_wof@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: 7.30-15.30.

Do zakresu działania Wydziału Organizacyjno – Finansowego należy w szczególności:
1) prowadzenie centralnego rejestru umów,
2) prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem Urzędu,
3) gospodarowanie składnikami majątku trwałego i wyposażenia Urzędu,
4) prowadzenie ewidencji majątku trwałego, środków trwałych i wyposażenia Urzędu,
5) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Urzędu,
6) koordynacja i nadzór nad przebiegiem przeprowadzek komórek organizacyjnych Urzędu,
7) prowadzenie ewidencji pieczęci Urzędu i pieczątek służbowych,
8) organizacja obsługi transportowej zgodnie z zakresem Urzędu,
9) zapewnienie obsługi wyjazdów służbowych Prezydenta Miasta i Członków Kierownictwa Urzędu.
10) opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów ewakuacyjnych Urzędu,
11) prowadzenie spraw pracowników Urzędu związanych z realizacją regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Miasto