Informacja o aktualnie zaciągniętych zobowiązaniach Miasta Zabrze

Miasto