Zabrze przestrzenią rozwoju

Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4

Miasto Zabrze w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków zostało zakwalifikowane do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 3 500 000,00 PLN (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) na realizację inwestycji pn.:

„Powrót do blasku eklektycznej architektury Szkoły Podstawowej nr 5 w Zabrzu przy ul. Królewskiej 4”

Przedmiotem inwestycji jest renowacja elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Królewskiej 4. Trójkondygnacyjny obiekt został wzniesiony w latach 1904-1905 wg projektu gliwickiego architekta – G. Petzke w stylu eklektycznym – z elementami gotyku i secesji, bogato zdobiony z cegły maszynowej oraz cegły profilowanej i barwnie glazurowanej.

Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian, kontrola pokrycia dachowego po pracach remontowych, z wykonaniem koniecznych napraw miejscowych, czyszczenie elewacji ceglanej w tym kamiennego cokołu, remont murowanej balustrady balkonu, odtworzenie dekoracji kolumn wspierających portale wejściowe, konserwacja i zabezpieczenie metalowych, ozdobnych zakończeń ściągów, konserwacja drewnianego wykończenia lukarn, wymiana stolarki okiennej na okna drewniane z odtworzeniem historycznych podziałów, renowacja drewnianych drzwi, czyszczenie przemalowanej cegły wewnątrz wiatrołapów.

Realizacja zadania planowana jest na lata 2023 – 2026.

Wartość inwestycji z wniosku o dofinansowanie to: 3.571.428,57 PLN.

Miasto