Zabrze przestrzenią rozwoju

Przebudowa budynku Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet IV Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury

Całkowita wartość projektu

4 052 293,35 zł

Wysokość dofinansowania

2 823 319, 12 zł

Opis projektu

Projekt polega na przeprowadzeniu prac budowlanych w Domu muzyki i Tańca
w Zabrzu celem dostosowania obiektu do obowiązujących przepisów prawa oraz umożliwienia prowadzenia działalności kulturalnej. Realizacja projektu była konieczna dla dalszego funkcjonowania przedmiotowej placówki. Zaniechanie prac spowodowałoby zamkniecie największej instytucji kultury w Zabrzu i jednej z najważniejszej w regionie. W ramach projektu wykonano:

  • montaż sufitu podwieszonego o odpowiednio lekkiej konstrukcji
  • dodatkowe zabezpieczenie dachu- płytami żelbetowymi
  • dźwiękowy system ostrzegawczy
  • system sygnalizacji pożaru
  • instalację oddymienia
  • zabezpieczenia przeciwpożarowe
  • przebudowę pomieszczeń i poprawę estetyki wnętrza obiektu

Okres realizacji

Styczeń 2007r- Lipiec 2009r.

Fotogaleria

Dokumenty do pobrania

Miasto