Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont lokalu mieszkalnego przy ul. dr Bolesława Różańskiego 8/1 w Zabrzu

Remont części budynku przy ul. dr Bolesława Różańskiego 8 w Zabrzu, w wyniku którego zmodernizowany zostanie 1 lokal mieszkalny (nr 1) znajdujący się w mieszkaniowym zasobie gminy.

W latach 2022-2023 Miasto Zabrze zrealizowało zadanie remontowe
pn. „Remont lokalu mieszkalnego przy ul. dr Bolesława Różańskiego 8/1 w Zabrzu” dofinansowane ze środków budżetu państwa, w ramach programu bezzwrotnego wsparcia budownictwa, pochodzących ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 111.317,48 zł, natomiast wysokość wsparcia
ze środków Funduszu Dopłat to  86.394,20 zł.

W ramach przyznanego wsparcia wykonany został remont (modernizacja) 1 lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego gminnej infrastruktury mieszkaniowej oraz poprawa standardu życia rodzin.

Miasto