Zabrze przestrzenią rozwoju

Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III – wraz z punktem hot-spot

PROJEKT MIASTA ZABRZE

„Budowa Zabrzańskiej Szerokopasmowej Sieci Światłowodowej – etap II i III – wraz z punktem hot-spot”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013,
Priorytet II. Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

Przedmiotem projektu jest budowa kolejnych kilometrów sieci szerokopasmowej dla Miasta Zabrze. W ramach projektu zostanie zbudowana wydajna sieć światłowodowa z jednym punktem szkieletowym oraz 16-oma dystrybucyjnymi, spełniająca wymogi sieci następnej generacji (NGN). Do sieci tej zostaną podłączone kolejne jednostki miejskie i instytucje publiczne. Projekt obejmuje swoim zasięgiem wszystkie dzielnice miasta.

Pierwszy etap Zabrzańskiej Sieci został zrealizowany w projekcie pn.: „SilesiaNet – budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Zabrze” i obejmował przede wszystkim centrum miasta.

Wartość projektu wynosi: 19 031 345,00 PLN
Wysokość dofinansowania: 16 176 643,25 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl.

Miasto