Zabrze przestrzenią rozwoju

Przebudowa i modernizacja segmentu B Szpitala Rejonowego w Zabrzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet IX Zdrowie i rekreacja Działanie 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego

Całkowita wartość projektu

2 274 166,14 zł

Wysokość dofinansowania

1 933 041,21 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa i modernizacja segmentu „B” szpitala rejonowego w Zabrzu, w którym mieszczą się dwa Oddziały: Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii Urazowo- Ortopedycznej. W ramach projektu wykonano kompleksowe prace remontowe, wymieniono wewnętrzną instalację centralnego ogrzewania, wymieniono instalacje wewnętrzną wody zimnej, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji, instalacje wewnętrzną p. poż., kanalizacji sanitarnej, wykonano nową instalacje gazów
medycznych wraz z rurociągami zasilającymi.
Celem projektu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców poprzez wzrost dostępno-ści i poprawę jakości usług medycznych.

Okres realizacji

Maj 2007r – Marzec 2009r

Fotogaleria

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do pobrania

Miasto