Zabrze przestrzenią rozwoju

Przebudowa sceny i widowni Teatru Nowego w Zabrzu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet IV Kultura Działanie 4.1 Infrastruktura kultury

Całkowita wartość projektu

3 253 430,44 zł

Wysokość dofinansowania

2 765 415,87 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu była przebudowa sceny i widowni w zabytkowym obiekcie
Teatru Nowego im. Gustawa Morcinka, zlokalizowanym w Zabrzu przy placu
Teatralnym 1. W ramach projektu przeprowadzone zostały prace remontowo-budowlane, konserwatorskie oraz zakupione zostało wyposażenie nierozerwalnie zwiane z inwestycją. Realizacja projektu przyczyniła się do uatrakcyjnienia oferty
kulturalnej Teatru Nowego oraz zwiększenia ilości organizowanych spektakli
scenicznych i innych imprez kulturalnych. Ponadto znacznej poprawie uległy warunki techniczne związane z jakością odbioru świadczonych usług, a także
z bezpieczeństwem widzów.

Okres realizacji

Styczeń 2007r- Lipiec 2009r.

Dokumenty do pobrania

Miasto