Zabrze przestrzenią rozwoju

Biuro ds. Obsługi VAT

osoba kierująca Biurem – Edyta Zelosko

ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 107
41-800 Zabrze
tel.: (32) 273 97 95
e-mail: sekretariat_bov@um.zabrze.pl

godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, 7.30 – 15.30

Do zakresu działania Biura ds. Obsługi VAT należy w szczególności:

1) rozliczanie z tytułu podatku od towarów i usług podatnika Miasto Zabrze w Urzędzie Skarbowym:
a) sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rejestrów zakupów i sprzedaży VAT sporządzanych przez Wydziały merytoryczne Urzędu,
b) przygotowanie rocznej korekty podatku naliczonego, wymaganej przepisami,
c) rozliczenie podatku VAT jednostki Urząd Miejski z księgowością dochodów i wydatków,
d) przyjmowanie oraz sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym rejestrów zakupów i sprzedaży VAT oraz cząstkowych deklaracji VAT, sporządzanych przez miejskie jednostki budżetowe objęte centralizacją rozliczeń VAT,
e) sporządzanie i przygotowywanie do wysłania deklaracji VAT dla Miasta Zabrze do Urzędu Skarbowego,
f) przygotowywanie wniosków o stwierdzenie i zwrot nadpłaty w zakresie podatku VAT,
2) przygotowywanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK) w zakresie dotyczącym podatku VAT,
3) przygotowywanie dokumentów rozliczeniowych z tytułu podatku VAT w zakresie jednostek,
4) opiniowanie kwalifikowalności w zakresie podatku od towarów i usług w projektach współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
5) opiniowanie spraw związanych z ustaleniem opodatkowania czynności podatkiem VAT oraz wysokości tego podatku.

Miasto