Zabrze przestrzenią rozwoju

Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Rozbudowa skrzyżowania ul. Roosevelta z ul. Piłsudskiego – budowa ronda, przebudowa ulicy Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego, budowa doświetlenia przejścia dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja na wysokości ul. Lutra, Padlewskiego, Floriana, Bohaterów Warszawskich, Sądowej, Franklina Roosevelta

  • Całkowita wartość inwestycji 16 404 484 zł
  • Dofinansowanie 8 154 909 zł

Planowana inwestycja obejmuje swoim zakresem przebudowę skrzyżowania ul Roosevelta z ul. Piłsudskiego – budowę ronda, przebudowę ulicy Piłsudskiego z ul. Roosevelta do wiaduktu kolejowego oraz budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja.

W ramach zadania zaplanowano przebudowę jezdni, ciągów pieszych i rowerowych oraz uzbrojenie terenu. Projektowany układ drogowy opiera się na istniejącym schemacie ulic. Na skrzyżowaniu ulic Roosevelta i Piłsudskiego wpisano rondo turbinowe. Projektowana inwestycja przewiduje budowę doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu ul. 3 Maja na wysokości ul. Lutra, Floriana, Padlewskiego, Monte Cassino, Sądowej, Bohaterów Warszawskich w Zabrzu. Projekt swoim zakresem obejmuję – budowę linii kablowych, budowę słupów oświetleniowych oraz zabudowę opraw oświetleniowych.

Inwestycja przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa oraz w znaczący sposób poprawi płynność w ruchu drogowym na realizowanym odcinku drogi. Modernizacja infrastruktury drogowej  jest kluczowym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta Zabrze, od którego zależy trwałość wzrostu ekonomicznego w skali regionalnej i lokalnej, bezpieczeństwo oraz lokalizacja nowych inwestycji.

Miasto