Zabrze przestrzenią rozwoju

Nazwa projektu: „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”

Nazwa projektu: „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013

Priorytet II Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2. Rozwój elektronicznych usług publicznych

Beneficjent: Miasto Zabrze
Całkowita wartość projektu: 2 346 016,83 zł
Wysokość dofinansowania: 1 972 267,82
Data rzeczowego zakończenia projektu: 03.12.2012 r.

Opis projektu

Rosnąca informatyzacja społeczeństwa oraz potrzeba usprawnienia działania administracji publicznej były głównymi powodami rozpoczęcia realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP”. Głównym założeniem tego przedsięwzięcia było powstanie elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Zabrzu, zintegrowanego z regionalną platformą usług publicznych SEKAP.

Projekt ten zakładał połączenie wszystkich wydziałów Urzędu Miejskiego kompleksowym systemem obiegu dokumentów zintegrowanym z platformą SEKAP (Systemem Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej) oraz udostępnienie za jej pośrednictwem elektronicznych usług publicznych klientom Urzędu.
Dzięki takiemu rozwiązaniu mieszkańcy mają możliwość realizowania spraw urzędowych z zakresu działalności gospodarczej, podatków, spraw meldunkowych i wielu innych przez Internet – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Aby z niej skorzystać, wystarczy założyć skrzynkę kontaktową na platformie SEKAP, zalogować się, wybrać z listy Urząd Miejski w Zabrzu oraz interesującą nas usługę, a następnie wypełnić elektroniczny formularz i przesłać go do Urzędu, gdzie za pośrednictwem Kompleksowego Systemu Obiegu Dokumentów trafi on do odpowiedniego wydziału.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia został również zakupiony sprzęt komputerowy dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu.
Korzyści z wdrożenia projektu to m.in.:

  • szybki i efektywny przepływ Informacji pomiędzy wydziałami Urzędu Miejskiego a klientami Urzędu ;
  • podwyższenie atrakcyjności inwestycyjnej miasta ;
  • przygotowanie administracji miasta i jego mieszkańców do sprawnego funkcjonowania w warunkach społeczeństwa informacyjnego ;
  • wsparcie procesów zarządzania miastem w kluczowych dla jego funkcjonowania obszarach;
  • skrócenie i uproszczenie dostępu do usług publicznych dla osób fizycznych i prawnych;
  • ujednolicenie wymienianych danych;
  • zniesienie barier odnośnie wymiany danych pomiędzy komórkami Urzędu Miejskiego;

Okres realizacji Projektu: 2009 – 2012 r.

Miasto