Zabrze przestrzenią rozwoju

POZNAJ POLSKĘ – Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących szkoły dla dzieci i młodzieży, w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

Wsparcie finansowe ze środków Ministra Edukacji i Nauki, na realizację zadania,  obejmuje przygotowanie
i przeprowadzenie w trakcie roku szkolnego wycieczek szkolnych, zgłoszonych przez dyrektorów szkół, związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27.08.2021 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, zwanego dalej „Komunikatem”,  przyjętymi do dofinansowania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327,z 2021 r. poz. 4 i 1237)

Edycja 2021

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
przedsięwzięcie Ministra edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

DOTACJA CELOWA –131 124,92 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PUBLICZNEGO – 194 491,16 zł

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 1. III Liceum Ogólnokształcące z  Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu;
 2. Zespół Szkół Nr 17 w Zabrzu;
 3. IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzu;
 4. Zespół Szkół Nr 10 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Zabrzu;
 5. I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu;
 6. Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu;
 7. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zabrzu;
 8. Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Norberta Kroczka w Zabrzu;
 9. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 39 im. Marii Montessori w Zabrzu;
 10. Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego w Zabrzu;
 11. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Zabrzu;
 12. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40 w Zabrzu;
 13. Zespół Szkół Spożywczych im. dr Bronisława Hagera w Zabrzu;
 14. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 w Zabrzu;
 15. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 14 w Zabrzu;
 16. Zespół Szkół Specjalnych Nr 42 w Zabrzu.

Edycja 2022

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
przedsięwzięcie Ministra edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”

DOTACJA CELOWA – 13 840 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA PUBLICZNEGO – 23 656 zł

Szkoły, które otrzymały wsparcie:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Powstańców Śląskich w Zabrzu
 2. Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Jana Pawła II w Zabrzu

Miasto