Zabrze przestrzenią rozwoju

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik – Sławomir Kenig

ul. Wolności 211,
41-800 Zabrze

tel.: (32) 271-02-16
tel.: (32) 373-35-84 – Kierownik USC
tel.: (32) 373-35-82 – archiwum
tel.: (32) 373-35-85 – referat urodzeń
tel.: (32) 373-35-83 – sekretariat
fax: (32) 373-35-82
e-mail: sekretariat_usc@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:
• poniedziałek 7.30 – 17.00
• wtorek – piątek 7.30 – 15.30

Urodzenia:
Rejestracja urodzeń oraz uznań następuje po wcześniejszej rezerwacji wizyty  w Urzędzie poprzez stronę: https://zabrze.ustaltermin.pl/3 lub pod nr tel.: 32 271-02-1632 37 33 585 .

Małżeństwa:
Rezerwacja terminu oraz podpisanie zapewnień do ślubu cywilnego lub konkordatowego następuje po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel.: 32 271-02-16.

Rezerwacja terminu spisania zapewnień do ślubu cywilnego lub konkordatowego jest możliwa również poprzez stronę: https://zabrze.ustaltermin.pl/3.

Rejestracja zgonów:
w poniedziałki w godz. 7.30-17.00;
od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30;
soboty w godz. 7.30-14.00.

Archiwum (wydawanie odpisów):
w poniedziałki w godz. 7.30-17.00;
od wtorku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:
1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w systemie rejestrów stanu cywilnego,
2) wydawanie odpisów i zaświadczeń na podstawie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
3) zameldowanie i występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia,
4) zmiana numeru PESEL w związku ze sprostowaniem daty urodzenia lub zmianą płci,
5) weryfikacja i aktualizacja danych w rejestrze PESEL zgodnie z ustawą o ewidencji ludności,
6) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień i zezwoleń w oparciu o ustawę prawo o aktach stanu cywilnego, kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawę o zmianie imienia i nazwiska,
7) przyjmowanie oświadczeń woli na podstawie kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz ustawy prawo o aktach stanu cywilnego,
8) organizowanie uroczystości z okazji Długoletniego pożycia małżeńskiego oraz 100-lecia urodzin,
9) rejestracja zdarzeń mających wpływ na treść lub ważność aktu stanu cywilnego,
10) uzupełnianie i prostowanie aktów stanu cywilnego,
11) przenoszenie aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych,
12) przygotowanie dokumentów dotyczących nadania medalu „Za długoletnie pożycie małżeńskie” dla Wojewody Śląskiego,
13) przechowywanie, zabezpieczanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego,
14) sporządzanie testamentów,
15) prowadzenie korespondencji konsularnej i krajowej.

Miasto