Zabrze przestrzenią rozwoju

Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu (141858S)

Remont ul. 11 Listopada w Zabrzu

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Nazwa funduszu:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Remont drogi gminnej ul. 11 Listopada w Zabrzu (141858S)

Wartość dofinansowania: 2 500 000,00 zł

Wartość całkowita zadania: 5 000 000,00 zł

Przedmiotem zadania jest remont 2 odcinków drogi gminnej zlokalizowanej w pobliżu zagęszczonej zabudowy mieszkaniowej o łącznej długości ok. 1550 mb w ciągu ulicy 11 Listopada. Zaplanowano wymianę nawierzchni jezdni i chodnika wraz z naprawą podbudowy, remont kanalizacji deszczowej w  pasie drogowym oraz wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.

Realizacja zadania znacząco poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów poruszających się wzdłuż ulicy oraz poziom życia okolicznych mieszkańców. Ponadto, wykonanie remontu przyczyni się do łatwiejszego utrzymania dobrego stanu drogi, zmniejszy wydatki Miasta na bieżące utrzymanie drogi oraz zmniejszy emisję zanieczyszczeń do środowiska.

Miasto