Kreować rzeczywistość – dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu

Nazwa projektu: Kreować rzeczywistość – dostosowanie i wyposażenie zespołu pracowni techniki reklamy w Technikum nr 6 w Zabrzu.

Beneficjentem projektu jest Miasto Zabrze.

Okres realizacji: 2020-10-01 – 2021-12-31

Wartość projektu: 335 923,68 zł

Wartość dofinansowania: 285 535,13 zł

Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna, działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, poddziałanie: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji uczniów – techników reklamy – poprzez korzystanie z infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodu i potrzeb pracodawców oraz lokalnego rynku pracy. Zakres obejmuje wykonanie prac budowlanych i instalacyjno-elektrycznych w salach lekcyjnych i zapleczach dydaktycznych oraz części korytarza w celu utworzenia zespołu pracowni techniki reklamy w Zabrzańskim Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. Projekt przewiduje także zakup sprzętu dydaktycznego. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na  zwiększenie kompetencji uczniów szkoły kształcącej w zawodzie technik reklamy poprzez korzystanie z infrastruktury kształcenia zawodowego dopasowanej do wymagań zawodu i potrzeb pracodawców, z ujęciem najbardziej nowoczesnych trendów w nauczaniu reklamy. Ponadto projekt ma na celu dopasowanie standardów technicznych sprzętu do praktycznej nauki i do warunków zbliżonych do sytuacji w branży reklamowej oraz budowania relacji  pracodawcą oraz wzmocnienie relacji i powiązań uczeń – szkoła zawodowa.

Miasto