Podatki

Zostaw swój 1 procent podatku w Zabrzu

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat możliwości przekazania 1 % należnego podatku dochodowego od osób fizycznych zabrzańskim organizacjom pozarządowym: https://miastozabrze.pl/2022/02/15/zostaw-swoj-1-procent-podatku-w-zabrzu-5/

Miasto