Zabrze przestrzenią rozwoju

Utworzenie bazy dydaktyczno-sportowej Wydziału AWF

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Działanie 8.1 Infrastruktura szkolnictwa
wyższego

Całkowita wartość projektu

5 596 099,75 zł

Wysokość dofinansowania

4 238 283,35 zł

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest remont i adaptacja wolnostojącego obiektu Hali Sportowej Pogoń zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Wolności 406 na potrzeby Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki, Celem projektu jest zwiększenie dostępności infrastruktury szkolnictwa wyższego poprzez rozwój nowoczesnej i funkcjonalnej infrastruktury dydaktyczno-sportowej
co prowadzić będzie do wzmocnienia konkurencyjności miast w zakresie szkolnictwa wyższego. W ramach realizowanego przedsięwzięcia planowane jest otwarcie
2 wydziałów: wychowania fizycznego oraz turystyki i rekreacji, w których docelowo korzystać będzie 432 studentów rocznie.
.

Okres realizacji

Grudzień 2008r- Lipiec 2009r

Fotogaleria

Dokumenty do pobrania

Miasto