Zabrze przestrzenią rozwoju

Nagrody dla Miasta

Rok 2023

„Kryształ Przetargów Publicznych” dla Miasta Zabrze!

Budowa tężni solankowych, które niedawno powstały w naszym mieście, została uhonorowana nagrodą „Kryształ Przetargów Publicznych”. Niezależni eksperci przyznali nam tę nagrodę za sprawnie zrealizowaną procedurę przetargową, która umożliwiła wykonanie tak oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji.

Nagroda Ministerstwa Rozwoju i Technologii za rewitalizację Sali Witrażowej

Sala Witrażowa otrzymała kolejne prestiżowe wyróżnienie. 27 września na Zamku Królewskim w Warszawie wręczona została nagroda nadana nam przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii za przebudowę i remont budynku pierwszego starostwa powiatowego przy ul. 3 Maja 19, w którym znajduje się siedziba Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Budowa Roku 2022

Miasto Zabrze docenione zostało w ogólnopolskim konkursie „Budowa Roku 2022” za rewitalizację budynku pierwszego starostwa powiatowego oraz znajdującej się w nim pięknej sali witrażowej. Nagroda ta nadawana jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa już od 33 lat.

To kolejne prestiżowe wyróżnienie, które Miasto Zabrze otrzymało za przywracanie świetności zabytkowym obiektom. Wcześniej Zabrze doceniono m.in. za remont Wieża Ciśnień – Carboneum, rewitalizację starej gazowni na os. Zandka (w której dziś działa służące mieszkańcom Centrum Usług Społecznych) czy Sztolnia Królowa Luiza

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu z godłem „Teraz Polska”

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zostało dziś uhonorowane Godłem „Teraz Polska” w trakcie finału 33. edycji konkursu. Zabrzańskie obiekty znalazły się w gronie zaledwie 22 firm z całego kraju, które uzyskały prawo oznaczenia nim swoich produktów, usług i innowacji.

Godło „Teraz Polska” to wyraz uznania wieloletnich działań Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu zmierzających do zrewitalizowania i udostępnienia niezwykłych podziemi Kopalni Guido i Sztolni Królowa Luiza. Dziś nasze miasto może się pochwalić stworzeniem unikatowego kompleksu, w skład którego wchodzi ponad 10 km podziemnych tras, w tym najdłuższy w Europie podziemny spływ i największy w Europie park maszyn, czy znajdująca się 320 metrów pod ziemią największa, podziemna strefa kultury. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu to także zrewitalizowane strefy naziemne, z obiektami, w których odbywają się dziś warsztaty, koncerty i organizowane są wystawy.

Rok 2022

Najlepszy Produkt Turystyczny roku 2022

Po raz dziewiętnasty przyznane zostały Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej – najważniejsze i najbardziej prestiżowe nagrody w branży turystycznej. Podczas uroczystej gali, która odbyła się w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach wyróżnionych zostało 15 produktów turystycznych.

Złoty Certyfikat 2022 otrzymała Kopalnia Guido i Sztolnia Królowa Luiza w Zabrzu. Konkurs na Najlepszy Produkt Turystyczny – Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej to wyjątkowy projekt wyłaniający najlepsze produkty turystyczne oraz rekomendujący je turystom z kraju i z zagranicy. Jest stałym elementem promocji Polski jako państwa atrakcyjnego turystycznie.

Certyfikaty są przyznawane przez kapitułę, w której skład wchodzą wybitni eksperci z zakresu turystyki, marketingu, budowy i promocji produktów turystycznych, a także przedstawiciele środowisk akademickich oraz mediów.

Nagroda „Skrzydła IT w Administracji” za aplikację „Zabrze w Sercu Śląska”

Miasto Zabrze zostało laureatem VIII edycji konkursu „Skrzydła IT w Administracji”. Kapituła doceniła przygotowaną przez nas aplikację „Zabrze w Sercu Śląska”. Wyróżnienia te przyznawane są za wznoszenie polskiej e-administracji na najwyższy poziom.

Celem konkursu jest wyróżnienie instytucji, które poprzez wdrożone projekty informatyczne ułatwiły dostęp do usług publicznych lub poprawiły jakość obsługi i komunikację na linii urząd – obywatel, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek polskiej e-administracji oraz promocja projektów, które pod względem sposobu realizacji i osiągniętych wymiernych korzyści mogą stanowić wzór do naśladowania.

Wyróżnienie „Gmina na 5!” dla Miasta Zabrze

Miasto Zabrze otrzymało tytuł „Gmina na 5!” w XIII edycji corocznego rankingu przygotowywanego przez Studenckie Koło Naukowe Akceleracji, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Celem projektu „Gmina na 5!” jest ocena jakości obsługi inwestorów i przedsiębiorców przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego na poziomie gminnym.

Zabrzańska Wieża Ciśnień z tytułem „Budowa Roku 2021″

„Budowa Roku” to konkurs Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w którym nagradzane są najlepsze inwestycje z ostatnich 12 miesięcy. Przeprowadzona rewitalizacja Wieży Ciśnień przy ul. Zamoyskiego, na potrzeby Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu otrzymała nagrodę I stopnia i tytuł „Budowa Roku 2021” w kategorii „Obiekty przebudowane i rewitalizowane”. Warto dodać, że to nie jedyny budynek w Zabrzu, który został doceniony w XXXII edycji konkursu PZITB „Budowa Roku 2021”. W kategorii „Obiekty nauki i oświaty” nagroda I stopnia przypadła w udziale budowie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia przy ul. Roosevelta.

Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu laureatem konkursu „Lodołamacze 2022”

W Katowicach odbyła się regionalna gala wręczenia nagród laureatom konkursu “Lodołamacze 2022”. Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka im. prof. Wojciecha Starzewskiego – Szpital Miejski w Zabrzu zajęło I miejsce w kategorii „Zdrowa Firma”. Statuetkę odebrał osobiście dyrektor Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. – dr n. med. Mariusz Wójtowicz. Prestiżowe statuetki przyznaje Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Kampania na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych Lodołamacze propaguje ideę likwidacji barier przez przedsiębiorstwa, instytucje, osoby oraz wspiera aktywizację osób z niepełnosprawnością do pełnoprawnego funkcjonowania w codziennym życiu. Istotą Kampanii Lodołamacze jest przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, integracja osób niepełnosprawnych i stworzenie im szansy na pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Laury Umiejętności i Kompetencji wręczone po raz XXIX

Podczas gali w Czechowicach-Dziedzicach wręczono po raz 29. Laury Umiejętności i Kompetencji przyznawane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. Wśród nagrodzonych tym zaszczytnym wyróżnieniem znalazł się zastępca prezydenta Miasta Zabrze Krzysztof Lewandowski.

Od 1992 roku RIG w Katowicach pielęgnuje tradycję doceniania i przekazywania podziękowań wybitnym osobowościom świata nauki, biznesu, kultury i polityki za ich wyjątkową publiczną działalność. Laury Umiejętności i Kompetencji, stanowiące symboliczną formę uznania ich zasług, są wręczane podczas uroczystej Gali. Wyróżnienia są przyznawane każdego roku przez Kapitułę, w skład której wchodzą przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województwa śląskiego i opolskiego, przedstawiciele izb gospodarczych, mediów oraz laureaci minionych edycji.

Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa Sztuka i Design w Przestrzeni Publicznej i Statuetka BenchMan

Śląska Izba Budownictwa oraz Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa w Katowicach przyznały dwie nagrody: „Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa” oraz „Sztuka i Design w Przestrzeni Publicznej i Statuetka BenchMan”. Miasto Zabrze po raz kolejny docenione zostało za rewitalizację obiektów dziedzictwa poprzemysłowego – Wieża Ciśnień – Carboneum, Sztolnia Królowa Luiza czy Zabytkowa Kopalnia Guido

Samorząd dla dziedzictwa

Miasto Zabrze zostało docenione przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Otrzymaliśmy wyróżnienie w konkursie „Samorząd dla dziedzictwa”, który odbył się pod patronatem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 🇵🇱 Zabrze zostało nagrodzone jako jedno z dwóch dużych miast w całej Polsce. Kapituła przyznała wyróżnienie za: „umiejętne wykorzystanie potencjału dziedzictwa do rozwoju gminy oraz aktywizację społeczną w oparciu o to dziedzictwo”.

Rok 2021

Miasto Zabrze wyróżnione Ekolaurami Polskiej Izby Ekologii

Miasto Zabrze otrzymało prestiżową nagrodę „Ekolaury XX-lecia” za całokształt działań podejmowanych na rzecz poprawy stanu środowiska. Pośród nagrodzonych tym wyjątkowym tytułem znalazły się tylko dwa miasta: Zabrze i Białystok.

Nagroda, którą otrzymało Miasto Zabrze, przyznana została m.in. za to, że jesteśmy jednym z nielicznych miast, w których rozdzielono kanalizację sanitarną i deszczową, tym samym zapewniając ochronę wód powierzchniowych i gruntowych. W Zabrzu przeprowadzono także pionierski projekt rekultywacji znacznych terenów poprzemysłowych m.in. poprzez wywiezienie z centrum 450 ton smoły. Z myślą o ochronie powietrza w Zabrzu rozbudowywana jest ekologiczna sieć ciepłownicza, a obiekty użyteczności publicznej i budynki mieszkalne poddawane są kompleksowej termomodernizacji. Wartość tych i innych projektów proekologicznych zrealizowanych w Zabrzu w ostatnich latach wyniosła blisko 1,5 miliarda złotych. W tegorocznej edycji konkursu EKOLAURY Miasto Zabrze otrzymało także dwa wyróżnienia w kategoriach: gospodarka wodno-ściekowa oraz edukacja ekologiczna. Nagrody „Ekolaur” w tym roku otrzymały także dwie zabrzańskie spółki: ZPEC Zabrze i Wodociągi Zabrze oraz zabrzański Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla.

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

Konkurs ten, promuje już od wielu lat najlepiej zaprojektowane przestrzenie publiczne i najciekawsze obiekty architektury, organizowane są przez Zarząd Województwa Śląskiego, katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Śląską Okręgową Izbę Architektów RP. I Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w wysokości 40 tys. zł. otrzymała realizacja „Centrum Usług Społecznych w Zabrzu. Miasto Zabrze docenione zostało za kompleksową rewitalizację budynku „starej gazowni”, w którym funkcjonuje dzisiaj Centrum Usług Społecznych, realizujące inicjatywy społeczne dedykowane m.in. seniorom, dzieciom w pieczy zastępczej i osobom ze specjalnymi potrzebami.

Miasto Zabrze nagrodzone za aplikację „Zabrze w sercu Śląska”

Aplikacja mobilna „Zabrze w sercu Śląska” otrzymała wyróżnienie w konkursie „Róża Regionów 2021”. Przygotowana przez Miasto Zabrze nowoczesna forma promocji została wyróżniona spośród blisko 70 polskich produktów turystycznych zgłoszonych w tegorocznej edycji konkursu. Największą konkurencję stanowiły inne aplikacje mobilne.

Rok 2020

„Gmina na 5!”

Celem szóstej edycji “Forum Gmin na 5!” było upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Forum pomaga w wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Złota Ryba

Telewizja Zabrze otrzymała Złotą Rybę za najlepszy film dokumentalny zrealizowany przez telewizję lokalną na Festiwalu Filmów Optymistycznych w Rzeszowie. To nagroda za reportaż pt. ,,Spowiedź Justyna” zrealizowany przez dziennikarzy TV Zabrze – Tomasza Jodłowskiego i Wojciecha Skowrońskiego.

Mistrz Promocji Czytelnictwa

Nagrodzono zespół bibliotekarzy z Zabrza za przedsięwzięcia mające na celu promowanie literatury i czytelnictwa, podkreślając dużą różnorodność oraz ich profesjonalną oprawę. Warto wspomnieć, że wyróżnienie w konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa” nasza zabrzańska biblioteka otrzymała drugi rok z rzędu. MBP w Zabrzu tym razem doceniono m.in. za projekty: „Książka na piątkę, znakomity początek”, „Kryminalne zagadki Śląska”, „To lubię. Bibliotekarze dzielą się pasjami”oraz „Made in Japan: tak daleko tak blisko”.

Złota Pinezka dla Zabytkowej Kopalni Guido!

Kopalnia Guido otrzymała Złotą Pinezkę – specjalne wyróżnienie, które Google Polska przyznał w tym roku z okazji 15. rocznicy uruchomienia Map Google. W każdym województwie nagradzono tylko jedno wyjątkowe miejsce, które zostało najwyżej ocenione przez użytkowników Map. W województwie śląskim tę najwyższą ocenę zdobyła właśnie Kopalnia Guido w Zabrzu!

Rok 2019

I miejsce w konkursie „Gmina przyjazna rodzinie 2019”

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2019” przez Zarząd Województwa Śląskiego Miasto Zabrze zdobyło I miejsce i tytuł „Gminy przyjaznej rodzinie 2019” za inicjatywę pt. „Z inkluzją na Ty – środowiskowy model wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin”.

Dyplom uznania dla Miasta Zabrze

24 czerwca Miasto Zabrze otrzymało dyplom uznania za udział w Grupie Wymiany Doświadczeń z zakresu usługi dla biznesu jako elementu projektowania Systemu Monitorowania Usług Publicznych w Polsce. Beneficjentem projektu było Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów oraz Głównym Urzędem Statystycznym.

„Gmina na piatkę!”

W trakcie Forum Gmin na 5!, które odbyło się 23 maja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przedstawiono wyniki Raportu 2018/2019 pn.„Gmina na piątkę!”. Spośród 670 gmin, które zostały poddane badaniu, tylko 49 zostało wyróżnionych. To kolejny raport, który podsumował edycję 2018, a jej tematem była analiza działań polskich gmin. Zadania te miały na celu zaprezentować, jak przebiega współpraca gmin z lokalną społecznością oraz pokazać swoje partnerskie nastawienie dla lokalnych przedsiębiorców jak i zewnętrznych inwestorów. Z dużą uwagą analizowano jak gminy wywiązują się z powierzonych oczekiwań, jak również jakich używają narzędzi oraz metod do realizacji zadań.

Rating – stabilna perspektywa

Renomowana Międzynarodowa Agencja Fitch Ratings kolejny raz potwierdziła długoterminoweratingi Zabrza na poziomie „BB+” oraz długoterminowy rating krajowy „BBB+(pol)”.Perspektywa ratingów jest stabilna.

Rating to ocena wiarygodności finansowej, która wskazuje na zdolność podmiotu do realizowania swoich zobowiązań finansowych. Rating nadawany jest przez niezależną, wyspecjalizowaną agencję ratingową na podstawie oceny ryzyka ekonomicznego, politycznego i społecznego. Ratingi biorą pod uwagę również elastyczność finansową podmiotu, lokalną sytuację gospodarczą, a także dotychczasowe wyniki zarządzania i perspektywy jej rozwoju.

Podkreślić należy, iż ocena nadana Miastu Zabrze została nadana w oparciu o stabilność dochodów oraz zdolność ich zwiększania, stabilność wydatków, ich elastyczność oraz zobowiązania i płynność. Agencja Fitch dokonując oceny brała pod uwagę zarówno wyniki operacyjne jak i wskaźniki zadłużenia Miasta. Czynnikami skutkującymi podwyższeniem ratingów może być trwała poprawa wyników operacyjnych.

„Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019”

29 października, w Kinoteatrze Rialto w Katowicach, odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczono nagrody Laureatom Konkursu EKOLAURY organizowanego przez Polską Izbę Ekologii.

Miastu Zabrze przyznano prestiżową nagrodę EKOLAUR w dwóch kategoriach:

 • „Ochrona Powierzchni Ziemi, Gospodarka Odpadami”
 • „Energooszczędność, Efektywność Energetyczna”

Najlepiej przygotowane logistycznie i organizacyjnie Miasto Mety

Miasto Zabrze w trakcie podsumowania 76. Tour de Pologne otrzymało z rąk Czesław Lang specjalne wyróżnienie za „”. Ta nagroda to owoc współpracy wielu wydziałów Urzędu Miasta oraz miejskich spółek i jednostek.

Tytuł „Sportowy Obiekt Roku” oraz Tytuł – „Inwestor na medal XX-lecia 1999-2019”

Oba tytuły przyznane zostały Miastu Zabrze w ramach konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu”, który zapoczątkowany został w 1999 roku. To jedyny tego rodzaju konkurs w kraju, w ramach którego dzięki kompleksowej analizie osiągnięć infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w poszczególnych regionach, gminach i powiatach, można dostrzec sukcesy konkretnych osób, instytucji, samorządów i firm. Członkowie komisji weryfikacyjnej w swoich ocenach biorą pod uwagę opinie współpracujących z nimi niezależnych instytucji i ośrodków badawczych. Patronat nad Budowniczym Polskiego Sportu sprawuje ponadto wiele innych znaczących instytucji, wśród nich m.in. Polski Komitet Olimpijski, Polski Związek Piłki Nożnej, Stowarzyszenia Architektów Polskich. Konkurs odbywa się w ramach realizowanego przez Klub Sportowa Polska programu „Sportowa Polska”.

Rok 2018

Nagroda „Lodołamacze 2018”

Kapituła Konkursu „Lodołamacze 2018” Regionu Dolnośląskiego, Lubuskiego, Opolskiego, Śląskiego przyznała Miastu Zabrze II miejsce w kategorii „Instytucja”. Wyróżnienie przyznane zostało za szczególna wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia.

Zdaniem kapituły działalność Urzędu Miejskiego w Zabrzu na polu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych stanowi wzór godny naśladowania.

Nagroda „Symbol Polskiej Samorządności 2018”

Decyzją Kapituły Programu Promocyjnego Symbol 2018 prowadzonego przez redakcję Monitora Rynkowego
w Dzienniku Gazecie Prawnej i Monitora Biznesu w Rzeczypospolitej Zabrze otrzymało tytuł „Symbol Polskiej Samorządności 2018″.
Podczas uroczystej gali, która odbyła się 4 października w Katowicach, nagrodę w imieniu prezydent Zabrza odebrała zastępca prezydent Zabrza – Katarzyna Dzióba.
Symbol 2018 to ósma edycja programu, który ma na celu wyłonienie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, samorządów i jednostek naukowych. Szczególną uwagę poświęcono osiągnięciom miast i gmin, których działalność może służyć za dobry przykład dla wszystkich polskich samorządów.

Nagroda ECO-MIASTO

Urząd Miejski w Zabrzu otrzymał wyróżnienie ” ECO-MIASTO” przyznawane przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Jest to szósta edycja programu, której celem jest popularyzowanie idei zrównoważonego rozwoju miast. Miasto Zabrze zostało uhonorowane w kategorii miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Prestiżową statuetkę w kategorii zieleń miejska a jakość powietrza przyznano za działania na rzecz rozwoju miejskich terenów zieleni oraz realizację projektu „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki”.

Rok 2017

Do Zabrza trafiły nagrody „Gmina Przyjazna Rodzinie” oraz „Przyjaciel Rodziny”

1 grudnia, w sali Sejmu Śląskiego, wręczono nagrody przyznane w konkursach „Gmina Przyjazna Rodzinie 2017” oraz „Przyjaciel Rodziny 2017”. W ramach konkursów organizowanych przez Zarząd Województwa Śląskiego doceniane są inicjatywy dedykowane rodzinom – programy prorodzinne ukierunkowane m.in. na rodziny wielodzietne, zastępcze, przeżywające różnego rodzaju kryzysy.

W konkursie „Gmina Przyjazna Rodzinie 2017” pod uwagę wzięto m.in. trwałość działań, dostosowanie inicjatywy przyjaznej rodzinie do potrzeb i problemów społeczności lokalnej, liczbę i rodzaj organizowanych przedsięwzięć na rzecz wsparcia rodziny, skuteczność inicjatywy, ocenę realizacji założonych, pozytywnych rezultatów oraz zasoby wykorzystywane w realizacji inicjatywy oraz innowacyjność.

Tytuł „Gmina Przyjazna Rodzinie 2017” przyznano ostatecznie nst. gminom: Mszana (Gmina Mszana to jedna wielka rodzina), Czeladź (Czeladzki klimat dla rodziny) oraz Zabrze (Zabrze dla rodziny).
Wybierając nagrodzonych w konkursie „Przyjaciel Rodziny 2017” Zarząd Województwa Śląskiego pod uwagę wziął m.in. rodzaj i liczbę oraz typ uczestników, do których kierowana była inicjatywa, czas trwania prowadzonych działań, dostosowanie inicjatywy do potrzeb i problemów rodzin, skuteczność inicjatywy i pozytywne rezultaty, innowacyjność oraz inne rekomendacje uzyskane przez kandydata.

Tytuł „Przyjaciela Rodziny 2017” przyznano ostatecznie nst. osobom:
Księdzu Bronisławowi Gawronowi, Jarosławowi Tobiaszowi, Halinie Świerczek, Annie Kędrze oraz reprezentującemu Zabrze Janowi Szulikowi, którego doceniono za realizację projektu „O godność człowieka, w trosce o rodzinę”.

W trakcie konferencji sylwetki laureatów konkursu „Przyjaciel Rodziny 2017” przedstawiła radna Sejmiku Województwa Śląskiego Urszula Koszutska. O zabrzańskich rozwiązaniach dedykowanych rodzinom mówił zastępca prezydenta Zabrza Jan Pawluch.

Zabrze miastem, które wspiera przedsiębiorczość

W trakcie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbywał się w Katowicach w dniach 18-20 października br., zorganizowano uroczystą sesję Sejmiku Województwa Śląskiego. W jej trakcie rozstrzygnięto siódmą edycję programu „Samorząd, który wspiera MŚP” realizowanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą. W gronie nagrodzonych znalazło się Miasto Zabrza oraz Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Miasto Zabrze otrzymało certyfikat za stworzenie małych i średnim przedsiębiorstwom warunków korzystnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju sektora MŚP. Z kolei Małgorzata Mańki-Szulik, prezydent Zabrza otrzymała indywidualne wyróżnienie „Prezydent – lider, który wspiera MŚP”. Wyróżnienia trafiły również m.in. do Dąbrowy Górniczej, Raciborza, Rydułtów, Myszkowa, Sośnicowic i Strzelec Opolskich.

 • Rozwój przedsiębiorczości jest kluczem do sukcesu społeczności lokalnej i zrównoważonego rozwoju miasta. Mając na względzie wsparcie małych i średnich przedsiębiorców, a także osób planujących rozpocząć działalność gospodarzą utworzyliśmy m.in. Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Biuro ds. Inwestorów – skomentowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – To przestrzeń inicjowania wielu przedsięwzięć skierowanych do przedsiębiorców, ale też forum wymiany doświadczeń, integrowania oraz wsłuchiwania się w ich oczekiwania. Podejmując takie inicjatywy jak Spotkania Biznesowe czy Pikniki Biznesowe pokazujemy jaki potencjał drzemie w sektor MŚP w naszym mieście. Z kolei organizując konkurs Zabrzański Biznesplan, wprowadzając Kartę Młodego Przedsiębiorczy, oferując szeroką gamę bezpłatnych szkoleń czy konsultacji ze specjalistami wychodzimy naprzeciw osobom stawiającym pierwsze kroi w biznesie oraz szukającym nowego pomysłu dla swojej działalności.

W Zabrzu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców w siedzibie Zabrzańskiego Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiono stanowiska Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Miasto nawiązało także współpracę z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, którego oddział powstał w Zabrzu. Rozwijając tereny inwestycyjne Zabrze przygotowuje inwestorom atrakcyjną ofertę uruchomienia tutaj działalności. Do wyboru są różnej wielkości nieruchomości położone w atrakcyjnych lokalizacjach m.in. w strefie ekonomicznej.

Zabrze zajęło wysokie miejsce w rankingu „Wspólnoty”

Zabrze zajęło 9. miejsce wśród miast na prawach powiatu w kolejnej edycji rankingu „Wspólnoty” – Liderzy inwestycji. Autorzy Rankingu, prof. Paweł Swaniewicz i Julita Łukomska z Uniwersytetu Warszawskiego, wzięli pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów z ostatnich trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. Tegoroczny ranking bazuje na danych budżetowych z lat 2014-2016.

Eksperci przekonują, że rok 2016 był ostatnim, kiedy poziom inwestycji samorządowych malał. Przybywa oznak, że w 2017 roku niekorzystna tendencja się odwróci.

 • Poziom inwestycji samorządowych od kilku lat jest niższy od oczekiwanego. – Jeśli spojrzeć na budżety wszystkich JST, to rekordowy pod tym względem był rok 2010. Od tego czasu notujemy spadki, z jednorazowym odbiciem w 2014 r. Ale rok 2016 był wyjątkowo niedobry, wielkość budżetowych wydatków majątkowych spadła do najniższego poziomu od 2005 r – zauważa prof. Swianiewicz we wstępie do rankingu.

Jak pokazują wyniki Rankingu „Wspólnoty” – wiele samorządów dobrze radzi sobie z wyzwaniami inwestycyjnymi.
W jaki sposób tworzony był najnowszy ranking „Wspólnoty”? Brano pod uwagę średnie wydatki inwestycyjne samorządów z ostatnich trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. Tegoroczny ranking bazuje na danych budżetowych z lat 2014-2016.

Od kilkunastu lat przy okazji budowania rankingu inwestycji samorządowych gromadzone są także dane o spółkach komunalnych działających w miastach na prawach powiatu, a od kilku lat także w miastach powiatowych. Ankiety uzupełniają więc dane budżetowe w trzech kategoriach rankingu: miasta wojewódzkie, miasta na prawach powiatu i miasta powiatowe (tzn. miasta, które są siedzibą powiatu).
W ubiegłym roku autorzy rankingu zmienili nieco zasady (tworzą go nieprzerwanie od początku XXI wieku). Wcześniej skupiali się tylko na inwestycjach w infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna). Od zeszłego roku biorą pod uwagę całość wydatków majątkowych, stąd nie podają miejsc zajmowanych przez samorządy we wcześniejszych latach.

Zabrze przyjazne turystom na szóstkę!

7 września, w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik odebrała szczególne wyróżnienie – „Gmina na 6”, przyznane Zabrzu w kategorii „Gmina Przyjazna Turystom”.

Zabrze, jako miasto leżące na Europejskim Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego jest coraz atrakcyjniejszym miejscem dla turystów, dobrze wykorzystywane są tu zarówno walory turystyczne, jak i logistyczne. Głównym obiektem prezentowanym przez miasto była Sztolnia Królowa Luiza. To właśnie jej atuty oraz bogata oferta, która się wciąż poszerza, zadecydowały o przyznanym przez kapitułę tytule „Gminy Przyjaznej Turystom”.

 • Zabrzańskie obiekty turystyki industrialnej, leżące na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, cieszą się dużym zainteresowaniem turystów. Kopalnię Guido czy Park 12C chętnie odwiedzają mieszkańcy Zabrza i regionu. Zaznaczyć należy, że odnotowujemy także sporą liczbę gości z kraju i zagranicy. Rosnąca liczba turystów jest najlepszym dowodem na to, że podjęty dziesięć lat temu kierunek rozwoju turystyki poprzemysłowej w Zabrzu przynosi efekty. Mamy perełki, które z dumą prezentujemy turystom. Wspomniana już kopalnia Guido z trzema poziomami zwiedzania, salą koncertową czy pubem jest przestrzenią edukacji, rekreacji i kultury. Sztolnia Królowa Luiza z Parkiem 12C, Bajtel Grubą czy kopalnią Królowa Luiza jest z kolei kompleksem podziemnych i naziemnych atrakcji. Trwają pracę przy oddaniu do użytku Sztolni Dziedzicznej. To bez wątpienia będzie kolejna atrakcja turystyczna. Podobnie może być z wieżą ciśnień. Muzeum Górnictwa Węglowego podjęło współpracę ze specjalistami z Uniwersytetu Śląskiego, którzy przygotowują koncepcję stworzenia swoistego parku nauki. Podobne rozwiązanie zostało wdrożone w Parku 12C. Park stanowi przestrzeń, w której dzieci i młodzież mogą w atrakcyjny sposób poznać zagadnienia związane z żywiołami ziemskimi, technikami wydobywania węgla i energią w przyrodzie – mówiła podczas wręczenia nagród Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Rok 2016

Zabrze Laureatem Ogólnopolskiego Rankingu Gmin i Powiatów 2015

Zabrze zajęło 6. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2015 w kategorii Miasta na prawach powiatu. Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony przez Związek Powiatów Polskich oparty jest na zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich samorządów szczebla gminnego i powiatowego.
Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca krajowa i międzynarodowa oraz działania promocyjne.

Zabrze wśród laureatów raportu „Gmina na piątkę!”

W trakcie Forum Gmin na 5!, które odbywa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, przedstawiono wyniki Raportu 2015/2016 pn.„Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców”. Spośród 656 gmin, które zostały poddane badaniu, tylko 18 otrzymało tytuł laureata. Zabrze uplasowało się na trzecim miejscu, a w kategorii „odpowiedzi w języku angielskim” nasze miasto uzyskało najwyższy wynik w Polsce.

To już siódmy raport podsumowujący tym razem edycję 2015. Badanie przeprowadzone zostało w celu oceny jakości elektronicznej obsługi interesanta przez urzędy gmin w Polsce. Główną grupą interesantów, na obsłudze których skupione zostało badanie, byli potencjalni przedsiębiorcy i inwestorzy. Jednakże obejmowało ono również większy zakres obsługi elektronicznej ze strony poszczególnych urzędów, a powiązany z szerzej pojętym aspektem społeczno-ekonomicznym funkcjonowania badanych jednostek samorządu terytorialnego.

Do badania zostały wytypowane gminy najbardziej atrakcyjne inwestycyjne w Polsce, w oparciu o opracowany przez Instytut Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ranking Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej – PAI.

Spośród wszystkich gmin poddanych klasyfikacji w ramach rankingu PAI, do badania „Gmina na 5!” zostały wybrane gminy, które dostały najwyższe klasy potencjalnej atrakcyjności inwestycyjnej, tj. klasy A oraz B. Łącznie próba badawcza liczyła 656 gminy, co stanowi około 26 proc. łącznej liczby 2478 gmin w Polsce.

Zabrze przyjazne Szkołom Promującym Zdrowie

25 kwietnia prezydent Zabrza, Małgorzata Mańka-Szulik, odebrała certyfikat Miasta Przyjaznego Szkole Promującej Zdrowie. W ciągu ostatnich czterech lat liczba zabrzańskich szkół i placówek oświatowych posiadających Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie wzrosła z trzech do dwudziestupięciu. Jest to efekt aktywnych działań Grażyny Skirmuntt – doradcy metodycznego z biologii i przedmiotów pokrewnych przy wsparciu Wydziału Oświaty oraz Zespołu ds. Promocji Zdrowia przy Urzędzie Miejskim.

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie jest jedną z szesnastu sieci wojewódzkich. Została powołana w 2001 r. Koordynatorem projektu w województwie śląskim jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Aktywne uczestnictwo w projekcie wiąże się z nadaniem placówce na okres trzech lat Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.
W ramach działań projektowych nagradzane są także miasta i gminy szczególnie zaangażowane w propagowanie idei promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej oraz wspieranie szkół i placówek promujących zdrowie. Certyfikat jest potwierdzeniem wysokiej jakości pracy w obszarach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych.

Wysoka jakość potwierdzona

W marcu zabrzański Urząd Miejski po raz kolejny poddał się ocenie jakości świadczonych usług zgodnie ze standardami normy ISO 9001. Audytorzy jednostki certyfikującej Dekra Certification Sp. z o. o., potwierdzili wysoki poziom usług świadczonych mieszkańcom oraz firmom i instytucjom. Certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością w urzędzie został utrzymany. Pozytywne zakończenie kolejnego audytu jest gwarancją, że magistrat dąży do spełnienia potrzeb i oczekiwań klientów, w szczególności mieszkańców i zabrzańskich przedsiębiorców. Sprawne funkcjonowanie System Zarządzania Jakością to ciągłe doskonalenie i zwiększanie efektywności pracy oraz zadowolenia interesantów i pracowników. Podczas majowej sesji Rady Miasta z wynikami audytu zostali także zapoznani radni.

Zabrze z Godłem „Teraz Polska”

Miasto Zabrze zostało Laureatem XXVI edycji Konkursu „Teraz Polska”. Przyznane Godło potwierdza, że gmina jest jedną z najlepszych w Polsce pod względem gospodarności oraz atrakcyjności dla mieszkańców i przedsiębiorców.
Konkurs rokrocznie wyłania najlepsze produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne i gminy. W tegorocznej XXVI edycji Konkursu Kapituła nagrodziła Godłem „Teraz Polska” piętnaście produktów, osiem usług, dwie innowacje oraz trzy gminy. W kategorii samorządów poza Zabrzem laureatami zostały także Ożarowice i Międzyzdroje.

 • Nagroda nie ma charakteru masowego. W tym roku została przyznana jedynie 3 gminom. W ten sposób wyróżniamy wyłącznie najlepszych – tłumaczy Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”. – Tegoroczni laureaci Konkursu są potwierdzeniem, że odpowiednie zarządzanie i przyjęcie właściwej strategii rozwoju skutkuje stworzeniem dobrych warunków do rozwoju przedsiębiorczości oraz życia mieszkańców – podsumowuje.

Samorządy ubiegające się o Godło „Teraz Polska” poddawane są wielostopniowej weryfikacji. Oceniane są przez pryzmat wszystkich zadań, które powinny być realizowane przez gminy. Analizie podlegają zarówno zagadnienia związane z polityką inwestycyjną, dostępnością do infrastruktury technicznej i sposobami realizacji polityki społecznej.

 • Z doświadczeń wypracowanych od momentu wyłonienia pierwszych gmin – Laureatów Konkursu, które miało miejsce w maju 2007 roku, wynika, że Godło „Teraz Polska” stało się świadectwem potwierdzającym nowoczesność i walory jednostek samorządu lokalnego, a także stanowi oryginalne narzędzie budujące markę oraz prestiż gmin. Nagroda ta promuje gminę, podkreślając jej wszechstronną atrakcyjność. Godło „Teraz Polska” pełni rolę magnesu przyciągającego do wyróżnionej nim gminy nowe inwestycje i mieszkańców – mówi Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Ranking Samorządów 2016

W rankingu „Innowacyjny Samorząd” Zabrze zajęło 8 miejsce w kraju. Doceniono inwestycje podejmowane w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego w tym m.in. rozwój e-usług, czyli stale powiększającą się ilość spraw, które mieszkańcy mogą załatwić korzystając z Internetu. W zestawieniu 50 największych inwestycji samorządowych Zabrze zostało sklasyfikowane na 13 miejscu. Wzięto pod uwagę m.in. budowę Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej, uzbrojenie terenów inwestycyjnych czy modernizację stadionu im. Ernesta Pohla. Z kolei w rankingu miast na prawach Zabrze zajęło 30 miejsce. Jak informują organizatorzy tegoroczny ranking „Europejski samorząd” był specyficzny. Dlaczego? Ponieważ dotyczy specyficznego 2015 roku. Był to okres zarówno zamykania unijnej perspektywy finansowej na lata 2017-2013, jak i de facto pierwszy rok, w którym samorządy mogły pozyskiwać dotacje z programów operacyjnych na lata 2014-2020. W tym zestawieniu Zabrze zajęło 27 miejsce m.in. za realizację projektu poprawy gospodarki wodno-ściekowej, uzbrojenie terenów inwestycyjnych czy rewitalizację obiektów poprzemysłowych.

Zabrze eko-liderem

Zabrze zostało laureatem konkursu Eco-Miasto organizowanego przez Ambasadę Francji. Traktuje on o uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej.

„W pierwszym, zakończonym w 2009 roku etapie, wykonano ok. 127 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków, powstało też ok. 101 km kanalizacji deszczowej wraz z podczyszczalniami wód deszczowych, ok. 13 km wodociągów przesyłowych oraz ok. 76 km sieci wodociągowej rozdzielczej. Ponadto zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Grzybowicach i przebudowano oczyszczalnię ścieków „Śródmieście”. W efekcie stopień skanalizowania miasta zwiększył się z 97,28 proc. do 99,40 proc. Do sieci przyłączyło się 3780 mieszkańców, z kolei mieszkańców przełączonych ze zlewni sieci ogólnospławnej i sieci odprowadzającej ścieki wprost do odbiornika było 6866. Łącznie więc na realizacji projektu skorzystało 10646 osób.

W drugim etapie przedsięwzięcia zbudowano bądź przebudowano około ponad 73 km kanalizacji sanitarnej (wraz z czterema przepompowniami ścieków) oraz ok. 75 km kanalizacji deszczowej. Jakość życia mieszkańców poprawiła hermetyzacja i dezodoryzacja wybranych elementów na oczyszczalni ścieków „Śródmieście”. Pozostałe prace obejmowały wymianę ok. 32,5 km sieci wodociągowej. W ramach projektu do sieci kanalizacji sanitarnej przyłączonych zostało ponad 1000 nowych mieszkańców, a dostępność sieci kształtuje się na poziomie 99,9 proc. populacji miasta” – czytamy w tekście.

„Miasto będzie dalej usprawniać gospodarkę wodno-kanalizacyjną. Planowana jest przebudowa oczyszczalni ścieków Mikulczyce, na którą Wodociągi chcą w 2016 i 2017 roku przeznaczyć łącznie 17 mln zł. Zabrze przewiduje też budowę kolejnej biogazowni, tym razem większej – o mocy ok. 0,5 MW, poza systemem oczyszczania ścieków” – dodają autorzy.

Zabrze w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”

Zabrze zajęło 6. miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Samorządy oceniane były pod względem wydatków inwestycyjnych.
Analizie poddano wydatki na inwestycje w latach 2013-2015. Ranking przygotował prof. Paweł Swianiewicz. Zabrze w kategorii miast na prawach powiatu zajęło w nim 6. miejsce w kraju. Jak czytamy w uzasadnieniu brano pod uwagę nie tylko inwestycje w infrastrukturę techniczną (gospodarka komunalna, transport), ale także całość wydatków majątkowych.

Rok 2015

„Modernizacja Roku 2014”

Miasto Zabrze otrzymało dwie nagrody w XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2014”. Tytuł „Modernizacja Roku” w kategorii: elewacje i termomodernizacje miasto otrzymało za termomodernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Wolności 323. Natomiast Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych przyznał nagrodę za modernizację, rozbudowę, adaptację XIX-wiecznego budynku na Powiatowy Urząd Pracy oraz przystosowanie obiektu do potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych.

„ECO-MIASTO”

W Ambasadzie Francji w Warszawie rozstrzygnięta została trzecia edycja konkursu ECO-MIAST. W gronie wyróżnionych znalazło się Miasto Zabrze. Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza odebrała nagrodę za działania podjęte na rzecz poprawy gospodarki wodno-ściekowej. Nagrody ECO-MIASTO przyznawane są samorządom, które najlepiej realizującym politykę zrównoważonego rozwoju w czterech kategoriach: mobilność zrównoważona, efektywność energetyczna, gospodarka odpadami oraz gospodarka wodna. Laureatom gratulował Ambasador Francji Pierre Buhler.

„Samorząd, który wspiera MŚP”

Podczas V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw rozstrzygnięta została piąta edycja programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Miasto Zabrze otrzymało wyróżnienie honorowe za stworzenie małym i średnim przedsiębiorstwom warunków korzystnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju sektora MŚP. Z kolei Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, otrzymała statuetkę „Lidera, który wspiera MŚP”. Wyróżnienia zostały przyznane podczas uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która odbywał się 12 października.
Ogólnopolski program „Samorząd, który wspiera MŚP”, realizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, jest przedsięwzięciem towarzyszącym Europejskiemu Kongresowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego, powiatowego i lokalnego. Celem programu jest wyłonienie i promocja samorządów, które stwarzają przedsiębiorstwom sektora MŚP dogodne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz w szczególny sposób wspierają rozwój tego sektora. Znalezienie się w gronie Laureatów Programu to nie tylko wzmocnienie wizerunku Urzędu w otoczeniu, ale także potwierdzenie szczególnej dbałości o rozwój sektora MŚP. Otrzymanie tak prestiżowego tytułu z rąk środowisk biznesowych jest wyraźnym sygnałem na to, iż podejmowane działania w zakresie wspierania MŚP są skuteczne i mają charakter trwały.

„Lider Innowacji Miejskich”

Miasto Zabrze otrzymało wyróżnienie „Lider miejskich innowacji” za realizację projektów IT. 19 października, w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie, zorganizowana została konferencja pn. „Miasto 2.0 Smart City”, podczas której nagrodę odebrała Ewa Weber, sekretarz miasta. Zabrze od lat wprowadza jasno sformułowaną strategię rozwoju opartą o nowoczesne technologie informatyczne i sprawne metody zarządzania informacją. Przeprowadzone w poprzednich latach pionierskie wdrożenia m.in. elektronicznego obiegu dokumentów czy portalu przestrzennego sprawiły, że Zabrze stało się jednym z najlepiej zinformatyzowanych polskich miast i dziś może skoncentrować się na bardziej wyrafinowanych rozwiązaniach, takich jak np. platforma do współpracy z organizacjami pozarządowymi.

„Zielone Miasta – W stronę przyszłości”

Miasto Zabrze otrzymało wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Środowiska „Zielone miasta – w stronę przyszłości”. Statuetkę przyznano w kategorii „Środowisko a zdrowie”. Wyróżnienie przyznano za realizację projektu „Rekultywacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze gminy Zabrze”.
Konkurs „Zielone miasta – w stronę przyszłości” skierowany jest do miast , które prowadzą działania na rzecz ochrony środowiska i mogą pochwalić się nowatorskimi, wysoce ekologicznymi rozwiązaniami. Konkurs promuje nowoczesne, ekologiczne inwestycje na różnych obszarach życia miejskiego, działania zmierzające do zrównoważonego rozwoju miast oraz innowacyjność w tych działaniach.
Inspiracją do powstania konkursu „Zielone miasta – w stronę przyszłości” jest koncepcja Zielonej Stolicy Europy, stworzona przez Jüri Ratasa, ówczesnego burmistrza Tallina w Estonii w 2008 roku. Idea ta ma na celu całościowe ulepszenie stanu środowiska miejskiego poprzez takie działania jak: powiększania terenów zielonych, wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, zrównoważonego transportu czy ograniczenia hałasu.
Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

„Inwestycja Roku”

Miasto Zabrze, Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami w Zabrzu otrzymała nagrodę „Inwestycja Roku” przyznaną przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami za przebudowę, rozbudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy Placu Krakowskim 9 na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu.

Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Miasto Zabrze otrzymało wyróżnienie za działania kulturalne podejmowane w ramach Metropolitalnego Święta Rodziny.
Zabrze otrzymało wyróżnienie w kategorii jednostek samorządowych za przedsięwzięcia o charakterze kulturowym i kulturotwórczym, które w latach 2013-2014 w znaczący sposób przyczyniły się do wzmocnienia więzi i tradycji lokalnych oraz aktywizacji społeczności jako podstawowych czynników rozwoju samorządności i demokracji lokalnej.

„Ogólnopolski Ranking Gmin i Powiatów 2014”

Zabrze zajęło 6. miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Gmin i Powiatów 2014 w kategorii Miasta na prawach powiatu.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin prowadzony jest przez Związek Powiatów Polskich. Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez ekspertów ZPP według wielu kryteriów zgrupowanych w jedenastu grupach tematycznych takich jak: działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania poprawiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa informacyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; promocja rozwiązań z zakresu edukacji, kultury i sportu; wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych.

Rok 2014

Zabrze „Gminą na 5!”

Miasto Zabrze uzyskało tytuł „Gmina na 5!” w III edycji rankingu przygotowywanego przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Jak podają w raporcie organizatorzy, celem badania była ocena poziomu obsługi potencjalnego inwestora przez urzędy gmin z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej. Zakres badania obejmował gminy o najwyższej atrakcyjności inwestycyjnej (mierzonej przez wskaźnik Potencjalnej Atrakcyjności Inwestycyjnej dla Gospodarki Narodowej opracowany w Instytucie Przedsiębiorczości – PAI). Cel zrealizowano na podstawie analizy informacji na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji nowych inwestycji, dostępnych na stronach internetowych gmin oraz odpowiedzi pracowników urzędów gmin na pytania potencjalnych inwestorów skierowane drogą elektroniczną. Badanie ma charakter jakościowy. Przyjęto standaryzowane kryteria oceny, aby możliwe były porównania wyników poszczególnych gmin i stworzenie rankingu. Za pomocą metody tajemniczego klienta i ankiet oceniono odpowiedzi gmin na e-maile. Strony internetowe oceniono przy użyciu

Rok 2013

Piąta edycja konkursu na szczeblu wojewódzkim „Samorząd Równych Szans 2013” rozstrzygnięta

Miasto Zabrze otrzymało I miejsce, statuetkę i tytuł „Samorządu Równych Szans”.

Konkurs miał na celu uhonorowanie działań samorządów, które w sposób szczególny przyczyniają się do zwiększenia udziału osób niepełnosprawnych w życiu lokalnych społeczności.
Zabrze zgłosiło projekt ” Miasto Zabrze Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym” prezentując działania mające na celu włączanie osób niepełnosprawnych do środowiska lokalnego, zgodnie z Konwencją ONZ o prawach Osób Niepełnosprawnych, ratyfikowaną przez Polskę we wrześniu 2012 roku.

Podwójna nagroda dla Zabrza

14 listopada w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach ogłoszono wyniki konkursu Architektura Roku 2013 województwa śląskiego.

Konkurs ten, to jeden z ważniejszych przeglądów tego, co dzieje się w śląskiej architekturze. W tym roku został ogłoszony po raz 19. Zabrze otrzymało nagrodę w kategorii wnętrze, nagrodzono Poziom 320, strefę K8 w kopalni Guido w Zabrzu, czyli dzieło pracowni Studio Architektury. -Nagrodę przyznano za twórcze, a jednocześnie respektujące tradycję i technikę śląską, przetworzenie podziemnych pomieszczeń kopalni Guido. Unikatowe w skali światowej miejsce uzyskało jedyne w swoim rodzaju przestrzenie koncertowe, rekreacyjne i gastronomiczne, zaprojektowane i wykonane w harmonii z duchem miejsca, zachowujące przy tym pierwotny nastrój i charakter – uzasadniają jurorzy.
Laureatami w pozostałych kategoriach były: Tychy za najlepszy obiekt, Zawiercie za dom jednorodzinny. Nominację w kategorii „dzieło eksportowe” otrzymał Dom Autorodzinny, zaprojektowany przez Roberta Koniecznego i pracownię KWK Promes.

Modernizacja dawnej dyrekcji Huty Zabrze, a obecnego Ratusza również została dzisiaj doceniona, otrzymała nagrodę w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna.

Nagrodzono również otoczenie szybu Prezydent oraz Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, a także Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich. Projekt Modernizacji budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego w Zabrzu zostało wyróżnione za bardzo interesujący przykład wykorzystania potencjału zabytkowego obiektu Donnersmarcków na potrzeby administracji samorządowej Miasta Zabrze, a także za przeprowadzenie realizacji obiektu od projektu po prace wykończeniowe profesjonalnie i z dużą starannością.

 • Z roku na rok wybór najlepszych rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych jest coraz trudniejszy, poprzeczka jest ustawiana coraz wyżej. Dzięki wysiłkowi architektów województwo jest piękniejsze, miejsca bardziej funkcjonalne. Tutaj chce się żyć – podsumowała konkurs Aleksandra Gajewska, wicemarszałek Województwa Śląskiego.
  Konkurs „Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego” ma na celu promocję rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawę środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Wyróżnia najciekawsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną województwa. Tradycją konkursu stało się głosowanie internetowe na stronach województwa śląskiego. Nagrodę internautów otrzymała realizacja „Rozbudowa Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach”.

Dobre miejsce Zabrza w rankingu zadłużenia samorządów

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” opublikowało ranking „Zadłużenie samorządów”. Na tle kilkudziesięciu miast w Polsce Zabrze plasuje się w czołówce samorządów, które mogą poszczycić się najmniejszym zadłużeniem.

Zestawienie dotyczy 2012 roku. Redakcja diagnozuje aktualny stan zadłużenia samorządów w Polsce. Zauważa, że poziom zadłużenia po raz pierwszy od wielu lat nie wzrósł w porównaniu z rokiem poprzednim. Jest to częściowo związane z wykorzystaniem dotacji unijnych, których pozyskanie opierało się na wkładzie własnych niejednokrotnie pochodzącym z kredytów i pożyczek. Wśród 37 miast na prawach powiatu Zabrze zajęło 32 miejsce odnotowując wskaźnik zadłużenia na poziomie 32,40. Należy podkreślić, że im niższe miejsce, tym korzystniejsza sytuacja finansów samorządowych. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja, jeśli zestawimy Zabrze z miastami będącymi stolicami województw. Redakcja podaje zestawienie 18 miast wojewódzkich, z których każde posiada wskaźnik zadłużenia większy niż miasto Zabrze.

Zabrze wyróżnione za wspieranie przedsiębiorczości

17 września w sali Sejmu Śląskiego zorganizowana została uroczysta sesja Sejmiku. W jej trakcie Regionalna Izba Gospodarcza wręczyła wyróżnienia w ramach III edycji programu „Samorząd, który wspiera MŚP”.

Miasto Zabrze otrzymało wyróżnienie honorowe „Samorząd, który wspiera MŚP”. Wyróżnienie zostało przyznane za stwarzanie małym i średnim przedsiębiorstwom warunków korzystnych do prowadzenia działalności gospodarczej oraz za szczególne zasługi we wspieraniu rozwoju sektora MŚP. Z kolei Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza otrzymała honorowy tytuł „Prezydent – lider, który wspiera MŚP”. Statuetkę wręczyli prof. Jerzy Buzek i Tadeusz Donocik, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej.

Uroczysta sesja Sejmiku zorganizowana została w ramach III Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który odbywa się w Katowicach w dniach 16-18 września. W tym roku hasłem przewodnim jest: Współpraca i kooperacja firm sektora MŚP w wymiarze regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

Kolejne wyróżnienie dla Zabrza

Zabrze zostało nominowane do tytułu Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości 2013 za realizację projektu Zabrze – kopalnia możliwości. Promocja terenów inwestycyjnych miasta.

Wyróżnienie zostało przyznane w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, decyzją Zarządu Mazowieckiego Zrzeszenia Handlu Przemysłu i Usług.
Tytuł „Samorząd Przyjazny Przedsiębiorczości” odzwierciedla osiągnięcia oraz są uwieńczeniem działań podejmowanych na terenie gminy w celu rozwoju przedsiębiorczości.

Zabrze przyjazną gminą

27 maja w Pałacu Goldsteinów w Katowicach odbyła się konferencja „Gmina przyjazna inwestorom, mieszkańcom i turystom”, podsumowująca Ogólnopolski Program Konkursowy „Przyjazna Gmina”.

Program „Przyjazna Gmina” miał na celu wyłonienie najlepszych gmin w Polsce oraz wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję gminy przyjaznej inwestorom, mieszkańcom i turystom.

Tytuł Przyjaznej Gminy zapewni potencjalnego inwestora, iż jego wymagania zostaną spełnione.
Kapituła Programu Przyjazna Gmina pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego wraz z organizatorem Forum Biznesu przyznała tytuł „Przyjazna Gmina 2010” dla Miasta Zabrze w kategorii Gmina Miejska.

Zabrze otrzymało tytuł Gmina na 5!

Miasto Zabrze otrzymało tytuł „Gmina na 5 !” w wyniku rankingu przeprowadzonego przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH.

Nagradzane są te samorządy, które wyróżniają się w zakresie obsługi klienta-przedsiębiorcy z wykorzystaniem elektronicznych narzędzi komunikacji.
Badanie składało się z dwóch części: audytu stron internetowych oraz oceny kontaktu elektronicznego z gminami metodą tajemniczego klienta.
Treść raportu na :

Lider Innowacji i Rozwoju 2012

Rozstrzygnięta została V edycja konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2012”. 24 stycznia w sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zostały wręczone statuetki. Zabrze otrzymało tytuł „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju”.

W imieniu Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Miasta Zabrze nagrodę odebrała Ewa Weber, sekretarz miasta. W tegorocznej edycji w 10 kategoriach udział wzięły 952 firmy, instytucje i urzędy. Z naszego regionu zostały zgłoszonych 17 instytucji. Zabrze zostało ocenione za realizację takich projektów jak poprawa gospodarki wodno-ściekowej, budowę kolejnych odcinków Drogowej Trasy Średnicowej, budowę zabrzańskiej szerokopasmowej sieci światłowodowej czy realizację projekt pn. „Wdrożenie kompleksowego systemu obiegu dokumentów w gminie Zabrze w powiązaniu z platformą KSOD-SEKAP”.
Ogłoszeniu wyników towarzyszyła debata „Innowacyjność w kontekście obecnej sytuacji gospodarczej z uwzględnieniem trendów i rozwiązań w branży teleinformatycznej oraz finansowej”.

Rok 2012

Zabrze pierwsze w kraju

Zabrze zdobyło pierwsze miejsce w kraju wśród miast na prawach powiatu w rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Oceniano wydatki samorządów na infrastrukturę w latach 2009 -2011, w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Eksperci „Wspólnoty” podkreślają – „pod uwagę bierzemy nie wszystkie inwestycje samorządowe, a tylko te, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Nie sugerujemy, że są one ważniejsze na przykład od tych związanych z oświatą czy z kulturą. Ale warto im się przyglądać, bo są najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego.”

Inwestycje samorządowe w infrastrukturę techniczną koncentrują się w trzech działach: transport, gospodarka komunalna, gospodarka mieszkaniowa.

Jest to jeden z rankingów, w których pozycje laureatów zmieniają się najszybciej. W dziewięcioletniej historii rankingu wśród miast na prawach powiatu po raz trzeci z rzędu pierwsze miejsce zajęło Zabrze.

Wyróżnienie dla Zabrza

Europejskie Stowarzyszenie Biznesowe wyróżniło Miasto Zabrze Międzynarodową Nagrodą „Zjednoczona Europa” w kategorii „Za wkład w rozwój międzynarodowej integracji”.

 • Wyrażam głęboki szacunek i podziw dla władz miasta za konsekwentną pracę na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej i turystycznej, w zakresie realizacji kolejnych inwestycji, a także mających na celu tworzenie pozytywnego wizerunku miasta – napisał w uzasadnieniu John Netting, dyrektor generalny Europejskiego Stowarzyszenia Biznesowego.
  Informacja o wyróżnieniu została podana podczas Szczytu Prezydentów Miast w Dublinie, który odbył się w dniach 11-13 lipca. Wzięła w nim udział prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Jestem przekonana, że ta nagroda otworzy nowe możliwości współpracy międzynarodowej i dalszego rozwoju miasta – powiedziała prezydent Zabrza.
  Podczas licznych dyskusji panelowych i wykładów rozmawiano o zagadnieniach związanych z zarządzaniem miastem i współpracy w zakresie gospodarki, nauki i kultury.

Ranking Dziennika Rzeczpospolita 2012

17 lipca Dziennik „Rzeczpospolita” opublikował „Ranking samorządów”, który ujmuje miasta i gminy najbardziej dbające o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców. Zabrze zostało sklasyfikowane w czterech kategoriach.

Pod względem skuteczności pozyskiwania funduszy unijnych w gronie 49 miast na prawach powiatu Zabrze zajęło 25 miejsce. Biorąc pod uwagę miasta tylko z naszego województwa Zabrze znalazło się na 7 miejscu. W rankingu największych inwestycji samorządowych 2012 roku wśród 138 przedsięwzięć wymieniono dwie zabrzańskie: na 25 miejscu budowę Drogowej Trasy Średnicowej i na 64 miejscu modernizację stadionu Górnika Zabrze. Kolejny ranking stworzono pod względem innowacyjności samorządów. Zabrze zajęło 6 miejsce. Jeśli zaś chodzi o Ranking Samorządów 2012 to został on przeprowadzony w dwóch etapach. W pierwszym zostały wybrane samorządy, które w najlepszy sposób zarządzały finansami w latach 2008-2010 i jednocześnie najwięcej w tym czasie inwestowały. Zabrze zakwalifikowało się do finalnego etapu. Wśród śląskich miast zajęło 10 pozycję. Ogólnie nasze miasto znalazło się na 47 miejscu.

Rok 2011

Miasto przyjazne górnictwu

Prezydent Miasta Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik znalazła się wśród trójki samorządowców, którzy podczas Barbórki zorganizowanej przez Kompanię Węglową S.A. odebrała statuetkę Przyjaciela Górnictwa.
Główne obchody w naszym regionie odbyły się w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. W części artystycznej zaprezentowała się Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej.

Zabrze z nagrodą Google eMiasto

Zabrze znalazło się wśród 10 polskich miast, które najszybciej rozwijają się w internecie. To zasługa zabrzańskich małych i średnich firm. 23 listopada w Warszawie firma Google wyróżniła miasta, które odnotowały największy wzrost aktywności lokalnych firm w sieci.

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przekłada się bezpośrednio na powstawanie nowych miejsc pracy, a poprzez to na rozwój miasta – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – W naszym mieście wspieramy przedsiębiorców, choćby poprzez to, że inwestujemy w strefę ekonomiczną. Niedawno oddaliśmy do użytku drogę dojazdową do strefy. Osobom rozpoczynającym tu swoją działalność stwarzamy dogodny klimat do działalności.

Według międzynarodowego badania Boston Consulting Group, firmy obecne w internecie rozwijają się około czterokrotnie szybciej od tych, których nie można znaleźć w sieci. Także reklama internetowa rozwija się bardzo dynamicznie, a Google, dzięki AdWords (reklamie w wyszukiwarce), jest w stanie ocenić jej przełożenie na rozwój polskiej gospodarki w podziale na poszczególne miasta. By przedstawić tę zależność, Google przyjrzało się aktywności reklamowej w prawie 200 miastach w całej Polsce i uszeregowało je pod względem procentowego wzrostu wydatków małych i średnich firm w programie reklamowym Google AdWords w ciągu ostatniego roku. W Zabrzu ten wzrost wyniósł 108 proc.

Nagrody Google eMiasta zostały stworzone po to, by pokazać i wynagrodzić te miasta, które są w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o rozwój małych i średnich firm w internecie – powiedział Artur Waliszewski, dyrektor Google na Polskę oraz Europę Środkowo-Wschodnią. Mam nadzieję, że będą także motywacją dla tych regionów, które w czołówce się nie znalazły, aby wypróbować skuteczność internetu. W dzisiejszych czasach firmy, które nie zaistnieją w sieci mogą zacząć tracić klientów na rzecz tych polskich i zagranicznych firm, które sprawnie korzystają z możliwości dotarcia do osób szukających ich oferty. Google jest także jednym z organizatorów akcji Internetowa Rewolucja, która ma na celu edukację małych i średnich firm w zakresie obecności w internecie. Organizatorami akcji są Google, home.pl i PKPP Lewiatan, a patronat nad nią objęło Ministerstwo Gospodarki. Dzięki Internetowej Rewolucji każda mała i średnia firma może za darmo założyć stronę www i za darmo zareklamować ją w sieci. W ciągu dwóch lat trwania programu przystąpiło do niego ponad 50 tys. firm z całej Polski, a w bezpośrednich spotkaniach szkoleniowych wzięło udział 7,5 tys. osób. Także każdy przedsiębiorca z Zabrza zainteresowany obecnością w internecie może otrzymać od Google darmowy kupon na reklamę w wyszukiwarce na kwotę 250 zł. Więcej informacji o kuponach można znaleźć na stronie www.internetowarewolucja.pl/emiasta.

Zabrze z nagrodą Śląskiej Izby Budownictwa

Podczas XIV Gali Budownictwa, która odbyła się 19 listopada w Chorzowie, rozstrzygnięto konkurs „Śląskie Budowanie 2011”. Wśród laureatów Śląskiej Wielkiej Nagrody Budownictwa znalazło się Miasto Zabrze.

 • Wyróżnienie zostało przyznane za zaangażowanie w realizacji i oddaniu do użytku Drogowej Trasy Średnicowej na terenie Zabrza – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik. – Kapitułą doceniła także budowę drogi dostępowej do terenów strefy ekonomicznej w Zabrzu. Inwestycję przeprowadziliśmy przy wsparciu finansowym z Unii Europejskiej.
  W chwili obecnej w Zabrzu realizowane są takie m.in. inwestycje jak budowa basenu na osiedlu Kopernika oraz budowa stadionu Górnika Zabrze. Miasto pracuje również na udostępnieniem dla turystów Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej.

Zabrze dobrze wydaje pieniądze na inwestycje

Miasto Zabrze otrzymało nagrodę za zajęcie I miejsca wśród miast na prawach powiatu w rankingu w zakresie wydatków inwestycyjnych przygotowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.

Wyróżnienie zostało wręczone podczas odbywającego się w dniach 11-13 października w Warszawie IX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów. Ranking stworzono na podstawie wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę techniczną (transport, gospodarka, komunalna, gospodarka mieszkaniowa). Obliczając wskaźnik rankingu wzięto pod uwagę wydatki wyrażone w cenach stałych z 2010 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, liczone jako średnia z trzech ostatnich lat (2008-2010). W kategorii miast na prawach powiatu Miasto Zabrze zajęło pierwsze miejsce.
Przypomnijmy, że w tegorocznym budżecie samorząd przeznaczył aż 142 mln zł na inwestycje. Kolejne 41,5 mln zł wyniesie wysokość unijnej dotacji uzyskanej przez Urząd Miejski na stworzenie Europejskiego Ośrodka Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej. Jego największą atrakcją będzie Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna.

Marka Śląskie 2011

Aż 5 nagród trafiło do Zabrza w tegorocznej edycji konkursu Marka Śląskie. Wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystej Gali Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej zorganizowanej w Mikołowie.

Nagrody przyznano w 10 kategoriach. Zabrzanie odebrali wyróżnienia w następujących:

 • Kategoria usługi – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Sor-Dew
 • Kategoria produkt – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
 • Kategoria zdrowie – Śląskie Centrum Chorób Serca
 • Kategoria dziedzictwo kulturowe regionu – Zabytkowa KWK Guido
 • Kategoria osobowość roku – prof. Marian Zembala
  W 2006 roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach wraz z Polską Dziennikiem Zachodnim i Polskim Radiem Katowice zainicjowała powołanie honorowego wyróżnienia pod nazwą „Marka – Śląskie”. Zwieńczeniem prowadzonych prac, było wpisanie w 2009 roku w Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego wyróżnienia „Marka – Śląskie” jako stałego elementu promocji. Do grona współorganizatorów konkursu, dołączył Marszałek Województwa Śląskiego oraz TVP Katowice. Zamiarem pomysłodawców jest, aby wyróżnienie „Marka – Śląskie” wzmocniło podejmowane do tej pory działania na rzecz promocji województwa śląskiego i skupiło się nie tylko na jego atutach przemysłowych i gospodarczych, ale także na zjawiskach społecznych, naukowych, kulturalnych czy sportowych. Wyróżnienie ma stać się symbolem jakości, solidności ludzi, firm i instytucji tu pracujących. Ma pokazać zmiany dokonujące się w województwie, podkreślić to, co o Śląsku powinna wiedzieć Polska, Europa i Świat.

Nagroda za modernizację

Miasto Zabrze zostało finalistą jubileuszowej XV Edycji Ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku 2010” za Modernizację i Adaptację Budynku Biblioteki Donnersmarcków na Potrzeby Filharmonii Zabrzańskiej.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło w salach Zamku Królewskiego w Warszawie. Nasze miasto reprezentował podczas uroczystości wiceprezydent Krzysztof Lewandowski.

Najwyższy laur – statuetka i Tytuł „Modernizacja Roku” jest obiektem pożądania wielu zarówno inwestorów, wykonawców, jak i projektantów modernizacji.

Ranga Konkursu i jego zasięg rośnie nieprzerwanie od 13 lat. Coraz większa liczba nadsyłanych zgłoszeń od kilkudziesięciu w roku 1999 poprzez 520 w roku 2006, 420 w roku 2007, 621 w roku 2008, a w ostatniej Edycji liczba zgłoszeń wyniosła 703 – świadczy o tym jak korzystnie zmienia się nasze otoczenie, wzrasta troska o to co stanowi niezbywalną wartość naszego narodu i udowadnia nasz wkład w rozwój cywilizacji.

Organizatorami konkursu są Targi Pomorskie Sp. z o. o. oraz Stowarzyszenie Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.
Patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisław Komorowski.

Zabrze w 10 najbogatszych gmin w naszym województwie

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach sporządziła listę 10 najbogatszych gmin w naszym województwie. Zabrze, jako jedno z niewielu dużych miast, znalazło się w pierwszej dziesiątce.

W najnowszym numerze „DZ” (nr 183, 8.08.2011) możemy przeczytać, że RIO przygotowując dla redakcji „DZ” zestawienie brała pod uwagę dochód na jednego mieszkańca. Na pierwszym miejscu znalazł się Ślemień na Podbeskidziu, następnie Goczałkowice-Zdrój i Chełm Śląski. W Zabrzu odnotowano wpływy podatkowe w wysokości 4 190 zł na mieszkańca. W naszym mieście od kilku lat konsekwentnie realizowana jest strategia rozwoju.

 • Pozyskujemy unijne pieniądze na inwestycje. Ściągamy biznes przez np. rozszerzenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej i budowanie do niej dojazdu. Stawiamy także na turystykę poprzemysłową i edukację – wylicza Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Zabrze w rankingu „Forbes’a”

Miesięcznik „Forbes” opublikował raport dotyczący miast atrakcyjnych dla biznesu. Zabrze zajmuje w nim 14. miejsce.
Jak wyjaśnia w raporcie Jarosław Nowrotek, prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej, „najatrakcyjniejsze miasta dla biznesu wybierają przedsiębiorcy, podejmując decyzję o otwarciu swoich siedzib i utworzeniu nowych miejsc pracy. W tym roku najlepszych wyłonił wskaźnik przyrostu firm na 1000 mieszkańców (od nowych firm odjęto upadłości i bankructwa), na podstawie danych zebranych z całego kraju przez COIG. Pod uwagę zostały wzięte wszystkie ośrodki (…). Ranking jest formą oceny lokalnych władz, podobnie jak wybory”.
Pierwsze miejsce w tegorocznym zestawieniu przypadło Gdyni.

Kolejne wyróżnienia dla Zabrza

Miasto Zabrze liderem wykorzystania funduszy unijnych. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido liderem rynku turystycznego.
Rozstrzygnięto plebiscyt „Euro-Gmina” organizowany przez Fundację Gospodarczą Euro-Partner. Zabrze otrzymało tytuł „Lider wykorzystywania funduszy unijnych”. Natomiast ZKWK Guido, otrzymując certyfikat „Lider rynku turystycznego”, została zaliczona do grona najlepszych przedsiębiorstw w kraju spełniających standardy UE.

Rok 2010

Nagroda dla GUIDO

14 października Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido otrzymała prestiżową nagrodę „Najwyższa Jakość Quality International 2010” przyznawaną przez redakcję Forum Biznesu.

Nagrodę w formie złotego medalu kapituła przyznała za aktywność w dziedzinie turystyki przemysłowej i promocji zabytków techniki w kategorii: Usługi – firma do 100 pracowników.
Najwyższa Jakość Quality International jest przedsięwzięciem, skierowanym do działających na terytorium Polski instytucji, producentów i usługodawców, posiadających czytelną politykę jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania.

Uroczysta gala odbyła się 14 października w Hotelu Qubus w Katowicach.
Patronat honorowy nad uroczystością objęło Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Polskie forum ISO 9000.

Zabrze pierwsze w kraju

Zabrze zdobyło pierwsze miejsce w kraju wśród miast na prawach powiatu w rankingu pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota”. Oceniano wydatki samorządów na infrastrukturę w latach 2007-2009 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.
Ze wskaźników wynika, że Zabrze nie tylko wygrywa z innymi miastami na prawach powiatu, ale również z wszystkimi stolicami województw. Nakłady na infrastrukturę w przeliczeniu na jednego mieszkańca np. w Poznaniu wynoszą 1325,20 zł, Warszawie 932,40 zł, a we Wrocławiu 1226,08 zł. W Zabrzu jest to aż 1469 zł.
Eksperci „Wspólnoty” podkreślają: pod uwagę bierzemy nie wszystkie inwestycje samorządowe, a tylko te, które skierowane są na rozwój infrastruktury technicznej. Nie sugerujemy, że są one ważniejsze na przykład od tych związanych z oświatą czy z kulturą. Ale warto im się przyglądać, bo są najbardziej bezpośrednio powiązane z warunkami stwarzanymi dla rozwoju gospodarczego.

Ranking samorządów

Pismo Samorządu Terytorialnego „WSPÓLNOTA” (nr 37/991 z 11 września) poinformowało, że Zabrze znalazło się w rankingu na drugim miejscu w kraju wśród samorządów o najwyższych dochodach.

 • Ocena ekspertów tygodnika „WSPÓLNOTA” stanowi kolejny dowód, że Zabrze efektywnie pozyskuje fundusze zewnętrzne przez co nie tylko realizuje najbardziej inwestycyjny budżet w historii ale również staje się coraz bardziej przyjazne dla inwestorów i mieszkańców – stwierdziła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

To już kolejny ranking, gdzie Zabrze zostało wysoko ocenione pod względem inwestycyjnym. Przypomnijmy o 7 miejscu w Polsce na liście miast atrakcyjnych dla biznesu miesięcznika FORBES, a także 6 miejscu w przygotowanym przez redakcję dziennika „Rzeczpospolita” ogólnopolskim zestawieniu miast, które najefektywniej pozyskują i wydają fundusze unijne.

Nominacja dla Zabrza

Informujemy, że decyzją Kapituły konkursu na Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej 2010 nasze miasto zostało nominowane do etapu ogólnopolskiego za produkt „Zabrze – Miasto turystyki przemysłowej”.

 • Cieszę się, że Zabrze aktywnie uczestniczy w rozwoju turystyki przemysłowej w naszym regionie i nieustannie pracuje nad urozmaiceniem własnej oferty, współpracując z osobami zarządzającymi atrakcjami turystycznymi. Dzięki takiej współpracy oferta naszego regionu jest coraz bardziej konkurencyjna, co doceniają eksperci branżowi, a także rzesze turystów odwiedzający województwo śląskie – pisze w liście do prezydent Zabrza Agnieszka Sikorska, dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej.

Nagroda III Stopnia dla Gminy Miejskiej Zabrze

Gmina Miejska Zabrze otrzymała Nagrodę III Stopnia w XX Jubileuszowym Konkursie PZITB „Budowa Roku 2009” za realizację zadania pod nazwą „ Termomodernizacja oraz adaptacja budynku A byłego internatu w Zabrzu przy ul. 3-go Maja 91 na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.”
„Nagrodzone budowy świadczą o jakości polskiej przestrzeni i polskiego pejzażu budowlanego” – powiedział Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń 29 czerwca br. podczas wręczenia nagród XX edycji konkursu „Budowa Roku 2009”. Konkurs organizowany jest przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. W gronie nagrodzonych znalazło się 78 realizacji różnego typu inwestycji z terenu całego kraju.
W ramach prac adaptacyjnych wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych, ocieplono elewacje i stropodach, wyremontowano dach, wymieniono stolarkę okienną, drzwi wewnętrzne i zewnętrzne, wymieniono instalację wod.-kan., c.o., elektryczną, teletechniczną, instalację wewnętrznego oświetlenia ewakuacyjnego, zrealizowano instalację hydrantową. Zainstalowano windę oraz wykonano kompleksowe roboty wykończeniowe wewnątrz budynku. Poza tym wykonano drogi dojazdowe, chodniki, oświetlenie terenu, parking. Całość prac zajęła 12 miesięcy.

Wyróżnienie dla Zabrza

Związek Miast Polskich uhonorował Zabrze podczas Festiwalu Promocji Miast i Regionów. Nasze miasto otrzymało wyróżnienie specjalne „Za pomysł i organizację I Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej”.

W IV edycji Konkursu „Złote Formaty” wzięło udział ponad 120 samorządów, które zgłosiły niemal dwieście siedemdziesiąt projektów. Uczestnicy ubiegali się o nagrody w pięciu kategoriach: Event, Wydawnictwo promocyjne, Outdoorowa kampania reklamowa, Kampania on-line oraz Działalność promocyjna, w ramach której została przyznana także nagroda Grand Prix Festiwalu Promocji Miast i Regionów.
Nagrody specjalne przyznali również Patroni i Partnerzy Festiwalu: Związek Miast Polskich, Polska Organizacja Turystyczna, magazyn ELLE, portalu PRoto.pl, magazyn Brief for Poland.
Celem IV edycji Konkursu „Złote Formaty” było wyłonienie najlepszych projektów służących promocji miast i regionów zrealizowanych w 2009 roku. Najwięcej projektów zgłoszono w kategorii Event – ponad 150. Zabrze zgłosiło tu dwa projekty: „Zostań Wielkim Przemysłowcem – fabularną grę miejską oraz I Międzynarodowe Targi Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej, które odbyły się we wrześniu 2009 roku.
Przedstawiciel Zabrza, odbierając nagrodę, zaprosił wszystkich obecnych na kolejną edycję Międzynarodowych Targów Turystyki Dziedzictwa Przemysłowego i Turystyki Podziemnej odbywających się w Zabrzu w dniach 9-11 września bieżącego roku.

Zabrze dba o finanse

„Gmina dbająca o finanse mieszkańców 2009” to wyróżnienie, które nasze miasto otrzymało za aktywny udział w programie „Dłużnik Alimentacyjny”.
Wykorzystując Centralną Ewidencję Dłużników InfoMonitor, Zabrze aktywnie uczestniczy w systemach informacji gospodarczej, dbając tym samym o interesy finansowe mieszkańców, szczególnie tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji rodzinnej.

Certyfikaty przyznaje Związek Banków Polskich, Biuro Informacji Kredytowej oraz Biuro Informacji Gospodarczej.

Miasto