Zabrze przestrzenią rozwoju

Adaptacja obiektów położonych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-3013

Beneficjent: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
Całkowita wartość projektu: 12 420 136,50 PLN
Wysokość dofinansowania: 3 917 068,78 PLN

Opis projektu:
Głównym celem projektu jest budowa parku tematycznego opartego na poprzemysłowym dziedzictwie regionu. Prace prowadzone w ramach projektu obejmować będą remont i adaptację poprzemysłowej infrastruktury zlokalizowanej w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza na potrzeby utworzenia nowego podziemnego parku tematycznego.

Przedmiot projektu obejmuje realizację następujących zadań:

  1. Opracowanie dokumentacji technicznej aplikacyjnej
  2. Przeprowadzenie prac inwestycyjnych polegających na:
  • budowie stacji transformatorów 6/0,5/0,4 kV Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”
  • przebudowie systemu wentylacji wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”
  • wykonaniu remontu i dostosowaniu do potrzeb ruchu turystycznego wyrobisk Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”
  • wykonaniu remontu ekspozycji znajdujących się w wyrobiskach Skansenu Górniczego „Królowa Luiza”
  • wykonaniu remontu i adaptacji na cele ruchu turystycznego budynku nadszybia szybu Wyzwolenie
  • zakupie sprzętu interaktywnego wraz z instalacją.
  1. Promocję projektu.

Po realizacji projektu, wyrobiska Skansenu Górniczego „Królowa Luiza” wraz z budynkiem nadszybia szybu Wyzwolenie będą elementami nowej edukacyjnej trasy, funkcjonującej niezależnie od innych podziemnych tras turystycznych. Ze względu na planowaną ekspozycję oraz sposób jej przedstawienia, podziemny park tematyczny będzie dedykowany przede wszystkim dla dzieci i młodzieży, które poprzez zabawę będą mogły zapoznać się z zasadami funkcjonowania prawdziwej kopalni.
Planowane prace stanowią także kolejny etap programu inwestycyjnego pn. „Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej”, zmierzającego do utworzenia kompleksu turystycznego, w ramach którego powstanie park tematyczny C12, oraz podziemna trasa turystyczna zlokalizowana w wyrobiskach Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej, promujące dziedzictwo związane z kulturą techniczną Naszego regionu.

Dokumenty do pobrania

Miasto