Zabrze przestrzenią rozwoju

Telefony alarmowe i informacyjne

Europejski Numer Alarmowy 112
Numer ten jest jednolitym numerem alarmowym obowiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Służy do powiadamiania w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia. Można z niego korzystać zarówno z telefonów komórkowych jak i stacjonarnych, a usługa ta jest bezpłatna.
Ze względu na specyfikę niektórych zgłoszeń oraz przyzwyczajenie i komfort obywateli zachowane zostały numery 997, 998 oraz 999.

Kiedy dzwonić na 112?
Europejski Numer Alarmowy 112 służy do zgłaszania sytuacji związanych z bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia, do których zaliczyć można m.in.:
pożary,

 • wypadki drogowe
 • przypadki użycia przemocy
 • poważne uszkodzenie ciała
 • kradzieże
 • włamania
 • inne nagłe sytuacje zagrażające zdrowiu lub życiu.

Niezbędne informacje do zgłoszenia zdarzenia, czyli co należy zrobić po wybraniu numeru 112?

 • Jeżeli to możliwe – połączenie z operatorem numeru alarmowego 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu wystąpienia zdarzenia i powinno zapewniać możliwość spokojnego przeprowadzenia rozmowy.
 • Należy czekać na zgłoszenie się operatora i nie rozłączać się do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne, więc dzwoniący nie ponosi żadnych kosztów).
 • Należy podać swoje imię i nazwisko oraz krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem – na bazie tych informacji operator zdecyduje jakie służby rozdysponować do zdarzenia.
 • Należy koniecznie podać miejsce przebywania lub adres, pod którym miało miejsce zdarzenie.
 • Należy odpowiadać na zadawane przez operatora pytania.
 • Należy wykonywać polecenia / instrukcje przekazywane przez operatora.
 • Nie wolno się rozłączyć do czasu wyraźnego polecenia operatora.
 • Jeśli sytuacja nagle się zmieni (pogorszy), należy niezwłocznie poinformować o tym operatora numeru 112.
 • Nie wolno blokować numeru telefonu z którego wykonano zgłoszenie, na wypadek gdyby operator próbował skontaktować się ponownie ze zgłaszającym.

Pamiętaj!!!
Dzwoniąc na Europejski Numer Alarmowy 112 bez potrzeby, blokujesz linię alarmową osobie, która właśnie w tej chwili może potrzebować natychmiastowej pomocy, a nie może połączyć się z operatorem w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH I INFORMACYJNYCH

Jednolity Europejski Numer Alarmowy112
Pogotowie Ratunkowe999
Straż Pożarna998
Policja997
Straż Miejska986
Centrum Antyterrorystyczne ABW996
Pogotowie energetyczne991
Pogotowie ciepłownicze993
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne994
Centrum Zarządzania Kryzysowego(32) 373 33 883
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego(32) 332 66 37/ (32) 338 05 00
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna222 500 115
Powiatowy Inspektorat Weterynarii(32) 231 23 50/
(32) 231 50 95
Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów TOURIST EMERGENCY LINE608 599 999

Czas Wolny