Zabrze przestrzenią rozwoju

Konferencje i Sympozja

Literacka Konferencja Naukowa z cyklu „Przed i po” organizowana jest od 2017 roku przez Miasto Zabrze we współpracy z Instytutem Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Komisję Historycznoliteracką PAN. Pracami Rady Naukowo-Programowej kieruje prof. Józef Olejniczak. Konferencja ma charakter monograficzny. Temat poszczególnych edycji koncentruje się wokół postaci i twórczości wybitnych polskich poetów i prozaików. Uczestnikami Konferencji są najwybitniejsi współcześni badacze, komentatorzy i popularyzatorzy dzieł literackich. Istotnym elementem wprowadzającym w temat konferencji są warsztaty prowadzone przez doktorantów z Uniwersytetu Śląskiego, w których uczestniczą uczniowie zabrzańskich szkół ponadpodstawowych. Ukoronowaniem konferencji jest wydanie publikacji naukowej z serii pt. „Przed i po”, zawierającej zrecenzowane artykuły, nawiązujące do przedstawionych przez wybitnych badaczy z kraju i z zagranicy wystąpień.

Więcej informacji na stronie: www.przedipo-zabrze.pl

***

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Kultura Europy Środkowej” po raz pierwszy została zorganizowana w 1997 r. przez Urząd Miejski w Zabrzu, we współpracy z Komisją Historyczną Polskiej Akademii Nauk i Polskim Towarzystwem Historycznym. Pracami Rady Naukowej kieruje od początku prof. Antoni Barciak. Od 2009 r. konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Istotnym elementem wzbogacającym jej program jest referat wprowadzający w tematykę przewodnią kolejnej edycji konferencji oraz dyskusja panelowa, z udziałem wybitnych osobistości świata nauki, kultury i polityki. Ukoronowaniem konferencji jest wydanie publikacji naukowej z serii „Kultura Europy Środkowej”, zawierającej zrecenzowane artykuły, nawiązujące do przedstawionych przez wybitnych badaczy z kraju i z zagranicy wystąpień.

Więcej informacji na stronie: www.kultura-europy.pl

***

Sympozjum fotograficzne to wydarzenie realizowane przez Miasto Zabrze od 2014 roku wspólnie z Uniwersytetem Śląskim w Opawie – Instytutem Fotografii Kreatywnej oraz Uniwersytetem Śląskim w Katowicach – Wydziałem Radia i Telewizji. Współorganizatorami tego wydarzenia są również: Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, Instytut Twórczości Fotograficznej, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.  Sympozjum adresowane jest do środowisk naukowych, fotografów, studentów i uczniów. Jego celem jest nie tylko pogłębianie wiedzy na temat procesów społecznych zachodzących w naszym województwie, ale także ukazanie niezwykłego krajobrazu będącego połączeniem przyrody, przemysłu i architektury. Sympozjum wzbogaca plener fotograficzny oraz warsztaty skierowane do uczniów szkół plastycznych oraz studentów. W wykładach oraz panelach dyskusyjnych dotychczas brali: Chris Niedenthal, prof. Antoni Cygan, rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, dr hab. Krystyna Doktorowicz, dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego, prof. Jiri Siostrzonek z Instytutu Fotografii Kreatywnej z Opawy czy Arkadiusz Gola, fotograf, laureat nagrody Grand Press Photo.

Więcej informacji na stronie: https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Festival/III-Mi%C4%99dzynarodowe-Sympozjum-Fotograficzno-Socjologiczne-w-Zabrzu-1379090848819953/

Czas Wolny