Zabrze przestrzenią rozwoju

Fontanny na terenie miasta

Fontanna przy placu Krakowskim

Fontanna w Parku im. Poległych Bohaterów

Fontanna przy placu Teatralnym

Fontanna przy Urzędzie Stanu Cywilnego

Fontanna przy Pomniku Braci Górniczej

Fontanna przy ul. Wolności/ skrzyżowanie z ul. gen. Charlesa de Gaulle’a

Czas Wolny