Zabrze przestrzenią rozwoju

Risonanza Continua

Chór Mieszany Risonanza Continua z Zabrza powstał w październiku 2016r. jako wspólna inicjatywa dawnych artystów Resonans con tutti” im. N.G. Kroczka i Marii Kroczek. W styczniu 2022 r. dyrygentem Chóru oraz dyrektorem artystycznym został Adrian Lewandowski, absolwent Akademii Medycznej w Katowicach.

Swój pierwszy koncert Chór dał w styczniu 2017 r. z programem kolędowym wraz z Młodzieżową Orkiestrą Smyczkową z Orzegowa. Znaczną część repertuaru chóru stanowi muzyka sakralna a cappella, ale w kręgu jego zainteresowań mieszczą się również dzieła wokalno-instrumentalne, takie jak „Requiem” W.A. Mozarta czy „III Litania Ostrobramska” Stanisława Moniuszki, „Gloria” Antonio Vivaldiego. RC bierze udział w różnych projektach muzycznych, festiwalach, akcjach charytatywnych. Jest otwarty na nowe projekty artystyczne i chętnie nawiązuje współpracę z innymi miłośnikami pięknych brzmień. W 2022 r. Chór założył Stowarzyszenie Muzyczne „Risonanza Continua”.

Czas Wolny