Zabrze przestrzenią rozwoju

Uroczystość wręczenia Wyróżnień im. św. Kamila

Uroczystość wręczenia Wyróżnień im. św. Kamila to cykliczne wydarzenie, organizowane od 2001 r. przez Miasto Zabrze, podczas którego w sposób szczególny wyróżnione zostają osoby, instytucje, firmy, organizacje i stowarzyszenia społeczne, wnoszące szczególny wkład w życie miasta.

Wręczane Wyróżnienia zostały ustanowione uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu z 2001 r., aby uhonorować tych, którzy swoją wieloletnią działalnością społeczną zyskali wdzięczność i szacunek mieszkańców Zabrza.

Wśród laureatów Wyróżnienia im. św. Kamila znajdują się m.in. lekarze, naukowcy, społecznicy, a także przedstawicieli firm i organizacji społecznych, zabrzańskich instytucji, duchowieństwa, świata kultury i sportu.

Uroczystość jest wspaniałą okazją do wyrażenia szacunku i uznania dla wyróżnionych. Całe wydarzenie uświetnia koncert dedykowany laureatom tego zaszczytnego zabrzańskiego Wyróżnienia. Uroczystość odbywa się co roku w połowie lipca w gościnnych progach Teatru Nowego w Zabrzu.

Czas Wolny