Zabrze przestrzenią rozwoju

Chór Lutnia

Chór Lutnia został założony w 1919 roku i obchodził niedawno jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Od początku ożywiał i animował życie kulturalne dzielnicy Zabrza – Pawłowa. Silnie związany z historią Śląska, od zawsze był ostoją patriotyzmu i kultywowania tradycji małej Ojczyzny. Uświetniał uroczystości religijne i świeckie. Z powodzeniem koncertował za granicą. Od lat niestrudzenie przekazuje tradycję chóralnego śpiewu następnym pokoleniom.

Lutnia jest chórem mieszanym, liczy 25 członków z Pawłowa i okolic. Próby odbywają się w Dzielnicowym Ośrodku Kultury w Zabrzu-Pawłowie dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i w czwartki. W 2019 roku otrzymał nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury. Długoletnim dyrygentem chóru był Jan Cygan (1994-2017). Obecnie zespół prowadzi Jadwiga Wandiger.

Czas Wolny