Zabrze przestrzenią rozwoju

Dęta Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego

Dęta Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu istnieje od 1906 r. Przez wiele lat nosiła nazwę „Orkiestra Załogowa Kopalni Makoszowy”. Aktualnie działa jako samodzielne stowarzyszenie pn. Zabrzańskie Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu. Dyrygentem Orkiestry jest Henryk Mandrysz związany z nią nieprzerwanie od 1955 r. Wśród muzyków są byli i obecni pracownicy Kopalni, a także muzycy profesjonalni. Orkiestra bierze udział w wielu uroczystościach i imprezach kulturalnych w mieście, regionie, kraju a także poza jego granicami, m.in.: w Zabrzańskim Festiwalu Orkiestr im. E. Czernego czy Międzynarodowym Festiwalu Chopinowskim w Gaming. W jej repertuarze znajduje się nie tylko muzyka marszowa czy śląska, ale także światowe przeboje muzyki rozrywkowej. Jednym z największych sukcesów Orkiestry było zajęcie przez nią dwóch pierwszych miejsc na międzynarodowym konkursie orkiestr dętych w Bösel (Niemcy) w kategorii „najlepsza orkiestra koncertowa” oraz „najlepszy dyrygent konkursu”.

Więcej informacji na stronie:  https://mok.art.pl/pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=108

Czas Wolny