Zabrze przestrzenią rozwoju

Muzeum Miejskie

Muzeum Miejskie w Zabrzu to instytucja kultury Miasta Zabrze, której historia sięga roku 1935. Swoją działalność prowadzi przy ul. Powstańców Śląskich 3, gdzie mieści się administracja, działy merytoryczne, magazyny zbiorów oraz sala ekspozycyjna. W Galerii Café Silesia przy ul. 3 Maja 6 prezentowane są natomiast eksponaty i organizowane wystawy. Muzeum Miejskie w Zabrzu od lat gromadzi, kataloguje, bada i opracowuje zbiory, a następnie udostępnia je mieszkańcom miasta i turystom. Ponadto prowadzi działalność naukową, wydawniczą i edukacyjną. W swoich zbiorach posiada eksponaty z dziedziny malarstwa, rzemiosła artystycznego, sztuki, historii i kultury regionu, a także sportu. Muzeum organizuje wystawy, cykle spotkań i wykładów, warsztaty dla dzieci i młodzieży, a także imprezy rodzinne, w tym rajdy rowerowe i zajęcia dydaktyczne dla wszystkich pokoleń. Muzeum Miejskie w Zabrzu jest także organizatorem cyklicznych wydarzeń, spośród których wyróżnić należy Noc Muzeów, Europejskie Dni Dziedzictwa oraz Konferencję Muzeum Miejskiego w Zabrzu.

Więcej informacji na stronie: muzeumzabrze.pl

Czas Wolny