Zabrze przestrzenią rozwoju

Miejski Ośrodek Kultury

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu jest organizatorem cyklicznych festiwali, koncertów, konkursów oraz licznych wydarzeń kulturalnych w mieście. Do najważniejszych należą: Skarbnikowe Gody z Barwną Paradą, Idą Święta – Zabrzański Jarmark Bożonarodzeniowy, Koncert Noworoczny, Ogólnopolski Festiwal Tańca Igraszki czy Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kreatywne Zabrze”.

Ważnym kierunkiem działalności MOK są realizowane liczne projekty edukacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, których kluczowym celem jest poznawanie nowych dziedzin życia w ramach organizacji czasu wolnego, nauka nowych umiejętności poprzez kreatywną zabawę oraz integracja dzieci z różnych środowisk społecznych. Projekty proponowane przez MOK i filie zakładają szeroki wachlarz tematyczny, nawiązujący do aktualnych potrzeb i trendów. Są to m.in.:

  • Warsztaty prowadzone przez specjalistów w swojej dziedzinie, animatorów, pasjonatów, m.in.: aktorskie, fotograficzne, teatralne,
  • Organizacja zajęć w stałych grupach zainteresowań takich jak: dziennikarskie, florystyczne, teatralne, ceramiczne, szachowe, plastyczne, szycia na maszynie, rozgrywki szachowe, turnieje skata. Nie brakuje również zajęć ruchowych, takich jak: taniec, fitness, zumba, Gyrokinesis®, nordic walking, aikido, szermierka, zajęcia szczudlarskie oraz gry i zabawy,
  • Spektakle teatralne, bajki, spotkania z aktorami, seanse filmowe,
  • Imprezy edukacyjno-kulturalne dla młodzieży, spektakle oraz imprezy edukacyjno-profilaktyczne poruszające istotne problemy społeczne przy współorganizacji z instytucjami miejskimi,
  • Imprezy okolicznościowe dla najmłodszych: spotkania z Mikołajem, bale przebierańców, imprezy tematyczne, dyskoteki,
  • Prezentacja dorobku kulturalnego dzieci, młodzieży, seniorów na scenach MOK i filii oraz podczas imprez plenerowych o tematyce muzycznej, tanecznej, poetyckiej, filmowej, teatralnej,
  • Konkursy tematyczne dla różnych grup wiekowych.

Niezwykłą przestrzenią sprzyjającą wymianie myśli artystycznej jest GALERIA MOK, która jest miejscem otwartym i przyjaznym na inicjatywy artystyczne i odwiedziny znanych artystów. Jednym z założeń jej działalności jest promocja twórczości zabrzańskich artystów oraz wspieranie młodych twórców, stawiających pierwsze kroki w środowisku artystycznym, ale również integracja środowiska i wymiana doświadczeń uczniów z mistrzami.

Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu działa od 1998 r.  MOK prowadzi działalność w siedzibie przy ul. 3 Maja 91a w Zabrzu oraz w pięciu filiach: w Dzielnicowych Ośrodkach Kultury – w Biskupicach (ul. W. Kossaka 23), Grzybowicach (ul. ks. J. Badestinusa 60), Kończycach (ul. Dorotki 3) i Pawłowie (ul. W. Sikorskiego 114) oraz w najstarszym na Górnym Śląsku Kinie ROMA (ul. Z. Padlewskiego 4).

Więcej informacji na stronie: www.mok.art.pl

Czas Wolny