Zabrze przestrzenią rozwoju

Zespół ds. zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze

Zespół pełni funkcję doradczo-merytoryczną na rzecz instytucji i podmiotów pomagających zabrzańskim dzieciom i młodzieży.

ul. 3 Maja 95
41-800 Zabrze

Przyjmuje:
w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca, godz. 9.00-12.00

  • Zadaniem Zespołu jest:
  • Inicjowanie działań z zakresu profilaktyki problemowej dzieci i młodzieży w oparciu o „Diagnozę zagrożeń patologiami występującymi wśród dzieci i młodzieży miasta Zabrze”.
  • Integrowanie podmiotów miejskich zajmujących się szeroko rozumianą pomocą kierowaną do środowisk dzieci i młodzież.
  • Pomoc w doborze adekwatnych projektów i programów profilaktycznych oraz wychowawczych kierowanych do środowisk dzieci i młodzieży w mieście Zabrze.


Przewodnicząca Zespołu:
Danuta Stanek – pracownik Wydziału Oświaty w Zabrzu

Członkowie Zespołu:
Urszula Koszutska – pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu,
Beata Stebnicka – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu,
Dariusz Rymaszewski – pracownik Wydziału Oświaty w Zabrzu,
Marek Wypych – pracownik Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu,
Artur Nowakowski – pracownik Straży Miejskiej w Zabrzu,
Halina Zapp – doradca metodyczny ds. wychowania przedszkolnego,
Grażyna Kasperek – doradca metodyczny ds. pedagogiki szkolnej.

Miasto