Zabrze przestrzenią rozwoju

Budowa przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską

ZADANIE DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

Nazwa funduszu: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania:

Poprawa bezpieczeństwa pieszych w dzielnicy Biskupice poprzez budowę przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Trębacką w Zabrzu

Wartość dofinansowania: 120 048,00 zł

Wartość całkowita zadania: 150 060,00 zł

Przedmiotem zadania jest zaprojektowanie i budowa przejścia dla pieszych przez ul. Bytomską w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Trębacką w Zabrzu. Z uwagi na duże potoki ruchu na kierunku ul. Bytomska – ul. Trębacka, w celu zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zdecydowano się na realizację przejścia w nowej lokalizacji (po północno wschodniej stronie skrzyżowania). W obrębie skrzyżowania zostaną wykonane dojścia piesze, oznakowanie pionowe i poziome oraz oświetlenie przejścia, dojść do przejścia i stref oczekiwania. Ponadto, zostaną wykonane urządzenia zabezpieczające ruch pieszych w obrębie skrzyżowania. Przewidywana jest także korekta krawężników. Wykonana będzie zmiana docelowej organizacji ruchu.

Miasto