Zabrze przestrzenią rozwoju

Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze

Nowe e-usługi geodezyjne

Miasto Zabrze pozyskało ponad 10,7 mln zł dofinansowania unijnego na projekt: „Podniesienie jakości treści cyfrowych oraz rozwój opartych na nich e-usług w zakresie rejestrów publicznych – geodezyjnych baz danych Miasta Zabrze”.

Dzięki realizacji projektu, zdalnie, korzystając z internetu, będzie można załatwić sprawy, wymagające dziś osobistej wizyty w urzędzie. W ramach projektu planowana jest digitalizacja, czyli przetworzenie z tradycyjnej, papierowej formy na postać cyfrową, zasobów geodezyjnych Miasta Zabrze i udostępnienie ich w formie serwisu internetowego, umożliwiającego zdalną obsługę mieszkańców, inwestorów i projektantów, geodetów wykonujących prace na terenie naszego miasta, rzeczoznawców majątkowych, komorników sądowych a także podmiotów, zarządzających technicznym uzbrojeniem terenu, takich jak ZPEC czy ZPWiK. Zaplanowano również zakup sprzętu i oprogramowania serwerowego oraz szkolenia dla pracowników Urzędu Miasta, zarówno tych, którzy będą obsługiwać nowy system, jak i tych, którzy będą z niego korzystać.

Projekt będzie realizowany w latach 2017-2020 w ramach działania pt.: „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.

Całkowita wartość projektu: 11 890 079,65 zł
Kwota dofinansowania : 9 873 421,20 zł
Wkład własny: 1 742 368,45 zł

Ogłoszenie o wynikach konkursu opublikowano na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Miasto