Zabrze przestrzenią rozwoju

VIII nabór

Miasto Zabrze w ramach Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zostało zakwalifikowane do otrzymania Promesy inwestycyjnej do kwoty 30 000 000,00 PLN (trzydziestu milionów złotych) na realizację inwestycji pn.:

„Rozbiórka istniejących obiektów, budowa szklarni specjalistycznej z zapleczem eduk. i tech., zagospodarowaniem terenu w Zabrzu, ul. Piłsudskiego/Botaniczna”

Przedmiotem inwestycji jest rozbiórka wiekowych obiektów szklarniowych, nie spełniających współczesnych wymogów i funkcji oraz nie pozwalających na pełną realizację zadań stawianych Miejskiemu Ogrodowi Botanicznemu w Zabrzu, zarówno w obszarze rekreacji, ochrony przyrody i edukacji oraz budowa szklarni specjalistycznej z nowoczesnym zapleczem edukacyjnym i technicznym. Zabrzański ogród botaniczny jest najstarszym obiektem tego typu w regionie i służy mieszkańcom nieprzerwanie od ponad 85 lat. Znajduje się w centrum miasta i jest na terenie Śląska jednym z nielicznych obiektów z tak bogatym zbiorem botanicznym – ok. 500 gatunków drzew i krzewów oraz ponad 500 gatunków roślin zielnych, w tym bylin. Ogrodowe kolekcje są stale poszerzane o nowe gatunki i odmiany roślin. W obrębie Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu funkcjonuje Centrum Edukacji Ekologicznej prowadzące różne formy kształcenia przyrodniczego w ramach warsztatów, wydarzeń o charakterze plenerowym, czy konferencji. Ogród jest również miejscem realizacji badań naukowych prowadzonych przy współpracy z uczelniami wyższymi Śląska.

Inwestycja nada Miejskiemu Ogrodowi Botanicznemu w Zabrzu nowoczesny wygląd i zwiększy
funkcjonalność tego miejsca, pozwalając na efektywniejszą realizację dotychczasowych zadań, ale
również podejmowanie nowych działań w obszarze przyrodniczym i edukacyjnym. Pozwoli to na
podkreślenie wyjątkowości zabrzańskiego ogrodu botanicznego i jego kolekcji oraz rozszerzy funkcję
związaną z integracją społeczności lokalnej. Nowe pomieszczenia dadzą możliwość kreatywnego
przeprowadzania zajęć dydaktycznych, a zaplecze techniczne pozwoli na realizację aranżacji nasadzeń
roślin tropikalnych przy jednoczesnym zapewnieniu lepszego niż dotychczasowy dobrostanu
zgromadzonych gatunków i sukcesywne poszerzanie kolekcji botanicznej.

Planuje się zatem następujące działania inwestycyjne:

 • rozbiórkę istniejących obiektów,
 • budowę specjalistycznej szklarni wraz z zapleczem edukacyjnym, usługowym i technicznym,
 • przełożenie sieci zewnętrznych,
 • budowę instalacji: wentylacji, c.o., węzła cieplnego, elektrycznych, PV, wod.-kan., niskoprądowych,
  teletechnicznych,
 • przebudowę kotłowni gazowej,
 • budowę drogi wraz z budową zjazdu.
  Ponadto w zakres inwestycji wchodzi aranżacja i wyposażenie wnętrz, osłony pryzmy kompostowej,
  nasadzenia wewnątrz szklarni oraz zewnętrzne wraz ze specjalistycznymi przesadzeniami.
  Realizacja zadania planowana jest na lata 2024-2026.
  Wartość inwestycji z wniosku o dofinansowanie: 48 000 000,00 PLN

Miasto