Zabrze przestrzenią rozwoju

Rekultywacja terenu po wyburzonym budynku – adaptacja na zieloną przestrzeń – dzielnica Zandka, Zabrze

Podmiot odpowiedzialny za realizację: Miasto Zabrze

Tytuł Przedsięwzięcia:

Rekultywacja terenu po wyburzonym budynku – adaptacja na zieloną przestrzeń – dzielnica Zandka, Zabrze

Wartość Projektu: 286.810,00 PLN

Środki WFOŚiGW: 250.000,00 PLN

W ramach zadania  planuje się stworzenie ogólnodostępnego terenu zielonego o charakterze rekreacyjnym i edukacyjnym, który jako przestrzeń publiczna będzie służyć miejscowej społeczności dzielnicy Zandka w Zabrzu.

Miasto