Zabrze przestrzenią rozwoju

Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- MIASTO ZABRZE


W lutym 2023 r. sfinalizowano Dostawę 100 laptopów do szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych w Zabrzu w ramach projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- MIASTO ZABRZE” dofinansowanego ze środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałanie 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy- tryb nadzwyczajny.

Powyższe laptopy zostały przekazane do zabrzańskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, aby mogli korzystać z nich uczniowie z Ukrainy.

Szkoły, które odebrały w/w laptopy:

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zabrzuul. Sportowa 5
 Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Króla Jana III Sobieskiego w Zabrzuul. Królewska 4
 Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Curie- Skłodowskiej w Zabrzuul. Klonowa 23
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 8 im. Janusza Korczaka w Zabrzuul. ks. Józefa Wajdy 7
 Szkoła Podstawowa Nr 28 im. Miłośników Rokitnicy w Zabrzuul. Ireny Kosmowskiej 43
 Szkoła Podstawowa Nr 30 w Zabrzuul. Ludwiki Wawrzyńskiej 11
 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Juliana Tuwima w ZabrzuPlac Warszawski 6
 I Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzuul. Wolności 323
 IV Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zabrzuul. gen. Władysława Andersa 64
 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 w Zabrzuul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 29

Projekt „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- MIASTO ZABRZE” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.6 wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy- tryb nadzwyczajny.

Celem szczegółowym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnego uczniów uciekających z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, którzy przybyli legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r., uczęszczający do szkół podstawowych i liceów ogólnokształcących na terenie województwa śląskiego.

W ramach projektu zaplanowano zakup laptopów dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Zabrze, jako doposażenie wspierające nauczanie uczniów pochodzących z Ukrainy- zgodnie z potrzebami zdiagnozowanym przez szkoły w czerwcu br.

Całkowity budżet projektu wynosi: 412 737,50 zł

Dofinasowanie z EFS i BP wynosi: 371 463,75 zł

Wkład własny wynosi: 41 273,75 zł

Termin realizacji projektu od 2 listopada 2022 roku do 31 marca 2023 roku

Miasto