Zabrze przestrzenią rozwoju

Wydział Obrotu Nieruchomościami

Naczelnik – Magdalena Korzeniowska
ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 412
41-800 Zabrze
tel.: (32) 37-33-478
e-mail: sekretariat_on@um.zabrze.pl

godziny urzędowania:

  • poniedziałek – 7.30-17.00
  • wtorek – piątek 7.30-15.30

Do zakresu działania Wydziału Obrotu Nieruchomościami należy w szczególności:

A. Zadania realizowane przez Referat Zbywania Nieruchomości:
1) prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych będących własnością Miasta oraz Skarbu Państwa,
2) prowadzenie spraw związanych ze zbyciem nieruchomości lokalowych.

B. Zadania realizowane przez Referat Regulacji Stanów Prawnych:
1) nabywanie nieruchomości na rzecz Miasta i Skarbu Państwa pod inwestycje i do zasobu nieruchomości w trybach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz innych przepisach, w tym w drodze zasiedzenia oraz spadkobrania,
2) zniesienie współwłasności oraz zamiana nieruchomości,
3) regulacje stanów prawnych nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych w trybach przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz innych ustawach,
4) ustalanie odszkodowań za działki przejęte pod drogi publiczne,
5) prowadzenie spraw dotyczących wywłaszczeń oraz zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
6) wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości,
7) zbywanie nieruchomości na cele szczególne oraz darowizny i aporty oraz kontrola wykorzystania nieruchomości.

C. Zadania realizowane przez Referat Użytkowania Wieczystego:
1) aktualizacja opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntów Miasta i Skarbu Państwa,
2) prowadzenie ewidencji analitycznej i windykacji opłat rocznych.

D. Zadnia realizowane przez Referat Przekształceń Własnościowych:
1) przekształcenie użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności,
2) sprzedaż nieruchomości na rzecz ich użytkowników wieczystych,
3) uwłaszczenie na nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych na podstawie przysługującym im roszczeń,
4) regulacja udziałów we wspólnotach,
5) kontrola obrotu wtórnego lokali sprzedanych z bonifikatą i kontrola wykorzystania na cele mieszkaniowe środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu.

Miasto