Zabrze przestrzenią rozwoju

Likwidacja niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze – etap II

Nazwa Projektu:
„Likwidacja niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze – etap II”

Całkowita wartość inwestycji:

7 610 658,36 zł

Całkowita wartość projektu:

5 505 477,00 zł

W tym wartość dotacji celowej:
5 505 477,00 zł

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu:
20.04.2020 r.

Okres realizacji projektu:
II kwartał 2020 r. do 31.12.2020 r.

Opis przedsięwzięcia:
Projekt pn. „Likwidacja niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej i budynkach wielorodzinnych na terenie Miasta Zabrze – etap II” – realizowany na podstawie umowy o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej zawartej z Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią w ramach „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2020 r.”

Celem projektu jest wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynków wielorodzinnych wraz z robotami towarzyszącymi oraz wykonanie wymiany nieekologicznych systemów grzewczych w lokalach mieszkalnych oraz w budynku Dworca PKP na proekologiczne.
Gmina Zabrze w ramach projektu wykona w zależności od budynków między innymi: ocieplenie przegród budowlanych wraz z wymianą wybranej stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie stropu ostatniej kondygnacji lub docieplenie dachu na podstawie wykonanych audytów energetycznych, zmianę systemów ogrzewania na gazowe poprzez kotły gazowe dwufunkcyjne kondensacyjne, zastosowanie ogrzewaczy gazowych z wyrzutem spalin przez ścianę zewnętrzną lub podłączenie do sieci ciepłowniczej.

Miasto