Zabrze przestrzenią rozwoju

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Projekt realizowany w 2022 roku w ramach Osi V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 88 570,00 zł.

Dofinansowanie: 88 570,00 zł.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dzięki realizacji projektu zostaną zakupione komputery stacjonarne i laptopy. Sprzęt zostanie ubezpieczony i przekazany na własność uczniom szkół podstawowych i średnich, których opiekunowie prawni złożyli stosowne oświadczenia. Zakupione komputery wpłyną na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci.

Miasto