Zabrze przestrzenią rozwoju

Fundatorzy nagród i nagrody w konkursie

 1. Bank Gospodarstwa Krajowego – 8.000 zł
 2. Bank PKO BP S.A. I Oddział w Zabrzu – 5.000 zł
 3. Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. – 5.000 zł
 4. ZG Siltech Sp. z o.o. – 3.000 zł
 5. Wichary Technic Sp. z o.o. – 3.000 zł
 6. Zarząd Budynków Mieszkaniowych – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – 2.000 zł
 7. PG-BiP-H Poch Sp. z o.o. – 2.000 zł
 8. Anonimowy Darczyńca – 2.000 zł
 9. Weterynaryjny Gabinet Kardiologiczny Wetkardio Anna Olejniczak-Pytel – 1.000 zł
 10. Bud-Expert Sp. o.o. – 1.000 zł
 11. Anonimowy Darczyńca – 1.000 zł
 12. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach – świadczenia promocyjne podczas trwania VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw
 13. PG Demex Sp. z o.o. – pomieszczenia pod działalność gospodarczą
 14. Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. – lokal na działalność gospodarczą na okres 12 miesięcy z czynszem 1zł/miesiąc
 15. PPUH Voigt Sp. z o.o. – urządzenie wielofunkcyjne
 16. Urkom Adam Nocoń – sprzęt do monitoringu biura dla jednego laureata oraz 3 bony do SPA
 17. Hotele Diament S.A. – weekend dla dwojga w hotelu w Ustroniu
 18. Remedies Sp. z o.o. – trzymiesięczna obsługa prawna dla 2 laureatów (8 roboczogodzin w miesiącu)
 19. Ubezpieczenia Allianz Kamil Wloczka – 1) przeprowadzenie audytu ubezpieczeniowego; 2) kompleksowe doradztwo; 3) 40% zniżki na ubezpieczenie firmy laureata i majątku prywatnego laureata przez cały okres działalności
 20. Biuro Rachunkowe Rotax Dariusz Zemła – kompleksowa obsługa podatkowa dla 2 laureatów przez okres 3 miesięcy
 21. Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice Sp. z o.o. – pakiety dla 2 laureatów obejmujące: 1) miejsce w coworkingu w Parku Naukowo-Technologicznym „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. na okres 6 miesięcy; 2) wsparcie opiekuna merytorycznego w aspektach związanych z prowadze3niem działalności; 3) pakiet szkoleń i doradztwa indywidualnego (16 godz.) w zakresie Modeli Biznesowych w ramach Centrum Kompetencyjnego Rozwoju Modeli Biznesowych.
 22. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości – 3 pakiety coworkingowe (minimum na 3 miesiące)
 23. Topsupport Tomasz Lemański – doradztwo biznesowe, coaching lub szkolenie w postaci 10 spotkań/godzin konsultacji do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy
 24. Swift Mateusz Góra – 8 godz. coachingu biznesowego
 25. Human Growth Karolina Hudowicz – Profil Mind Sonar wraz z sesją informacji zwrotnej, voucher na wybrane szkolenie otwarte w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania nagrody
 26. ICF Polska Oddział Śląsk – 10 sesji coachingowych w okresie 6 miesięcy od momentu przyznania nagrody
 27. Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej – 1) dla laureatów trzech pierwszych miejsc konsultacje w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania do działalności gospodarczej; 2) dla laureatów trzech pierwszych miejsc doradztwo w zakresie ochrony patentowej; 3) dla zdobywców nagród specjalnych i wyróżnień nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej na maksymalnie 4 godziny w celu organizacji spotkania
 28. Firma Edukacyjna Angmen – voucher o wartości 500 zł na usługę tłumaczeniową z angielskiego na polski lub z polskiego na angielski
 29. Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Zabrzu International Primary School in Zabrze – roczny e-kurs języka obcego
 30. Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu – torby biznesowe dla 3 laureatów
 31. Rada Gospodarcza przy Prezydencie Miasta Zabrze
 32. Prestigion Katarzyna Gruszczyńska – Voucher kwotowy na metamorfozę dla Laureata konkursu
 33. Akcelerator i Biuro Coworkingowe Business Link Katowice – dla 3 najlepszych firm: Voucher na 10h meeting roomu na spotkania biznesowe w Business Link Katowice (Chorzowska 6 w Katowicach, V p.) wraz z obsługą concierge (w dni robocze w godzinach 9-17). Voucher do wykorzystania do 30.06.2018 r. Szacunkowa wartość 1000 zł netto
 34. Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach – mentoring dla Laureata konkursu przez rok prowadzenia działalności gospodarczej
 35. Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej – stoisko podczas Inżynierskich Targów Pracy i Przedsiębiorczości oraz Giełdy Pracy i Przedsiębiorczości wraz z wpisem do katalogu, udział w warsztatach, sesjach coachingowych, szkoleniach i konsultacjach

Dla Biznesu