Zabrze przestrzenią rozwoju

Urzędy i instytucje

Centrum Organizacji Pozarządowych Zabrze,

ul. Brodzińskiego 4, 41 – 800 Zabrze,

tel.: +48 32 271 04 74, +48 512 240 287,

e-mail: copzabrze@gmail.com

www.copzabrze.pl

Pełnomocnik ds. inwestorów – Urząd Miejski w Zabrzu,

ul. Powstańców Śląskich 5-7,

tel.: +48 32 27 39 756,

e-mail: sekretariat_bi@um.zabrze.pl

Punkt Informacji o Mieście,

ul. Powstańców Śląskich 2/1, 41-800 Zabrze,

tel.: +48 32 271 72 76,

e-mail: informacja@um.zabrze.pl

Sąd Rejonowy w Zabrzu,

ul. ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze,

tel.: +48 32 37 35 705,

e-mail: oddzial.administracyjny@zabrze.sr.gov.pl ,

www.zabrze.sr.gov.pl

Urząd Miejski w Zabrzu,

ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze,

tel.: + 48 32 37 33 300,

e-mail: umz@um.zabrze.pl,

www.um.zabrze.pl

Urząd Skarbowy w Zabrzu,

ul. Bytomska 2, 41-800 Zabrze,

tel.: +48 32 277-76-00,

e-mail: us2433@sl.mofnet.gov.pl

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Zabrzu,

ul. Szczęść Boże 18, 41-800 Zabrze, 

tel.: +48 32 277 86 66, fax.: +48 32 2711311,

www.zus.pl

Instytucje wspierające rozwój biznesu i przedsiębiorczości

Zabrze

Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu,

ul. Wolności 330, 41-800 Zabrze,

tel.:  +48 32 271 11 80, fax.: +48 32 271 11 80,

e-mail: abc@cech.zabrze.pl,

www.cech.zabrze.pl

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Podstrefa Gliwicka

ul. Rybnicka 29, 44-100 Gliwice

tel.: +48 32 231 89 10

e-mail: gliwice@ksse.com.pl,

www.ksse.com.pl (podstrefa gliwicka obejmująca Zabrze)

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu,

Pl. Krakowski 9, 41-800 Zabrze,

telefon: +48 32 277 90 00, fax: +48 32 277 90 49,

e-mail: sekretariat@pupzabrze.pl,

www.pupzabrze.pl

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.,

ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze,

tel.: +48  504 742 575,

e-mail: zari@zari.com.pl,

www.zari.com.pl

Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości – Urząd Miejski w Zabrzu

ul. Karola Miarki 8, 41-800,

tel.: +48 32 27 39 70,

e-mail: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl

Najbliższa okolica

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna,

ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice,

tel.  +48 32 251 07 36,

e-mail: ksse@ksse.com.pl,

www. ksse.com.pl, (siedziba główna)

Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S.A.,

ul. Astrów 10, 40-045 Katowice,

tel.: +48 32 730 48 90, fax.: +48 32 251 58 31,

e-mail: sekretariat@gapp.pl,

www.gapp.pl

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego,

ul. Powstańców 17, 40-039 Katowice,

tel.: +48 32 72 85 800, fax.: +48 32 72 85 803,

e-mail: garr@garr.pl,

mwww.garr.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,

ul. Opolska 15, 40-084 Katowice,

tel.: +48 32 35 111 80, tel.: +48 32 35 111 90, fax.: +48 32 35 111 85,

e-mail: rig@rig.katowice.pl,

www.rig.katowice.pl

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach,

ul. Zwycięstwa 36,  44-100 Gliwice,

tel.:  +48 32 231 99 79, fax.: +48 32 238 96 30,

e-mail: sekretariat@riph.com.pl,

www.riph.com.pl

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości,

ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów,

tel.: +48 32 743 91 60; fax.: +48 32 743 91 61,

e-mail: punkt.informacyjny@scp-slask.pl,

www.scp-slask.pl

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera,

Urząd Marszałkowski Województw Śląskiego,

Katowice 40-037, ul. H. Dąbrowskiego 23

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.,

40-026 Katowice, ul. Wojewódzka 42

(obejmuje swym zasięgiem województwo śląskie oraz 6 powiatów województwa opolskiego; obecnie działa ponad 390 przedsiębiorstw, inwestycja ok. 36 mld złotych i 80.000 miejsc pracy)

Infolinia dla inwestorów: 505-102-102,

https://www.ksse.com.pl

Euro-Centrum S.A.,

Katowice 40-568, ul. Ligocka 103

(powierzchnia biurowa i centrum szkoleniowe),

http://www.euro-centrum.com.pl

Park Naukowo-Technologiczny TECHNOPARK Gliwice sp. z o.o.,

Gliwice 44-100, ul. Konarskiego 18C

(centrum wsparcia biznesu akademickiego; celem tworzenie i promocja innowacyjnych oraz nowoczesnych firm technologicznych, transfer innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek badawczo-rozwojowych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw),

http://technopark.gliwice.pl

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny,

Sosnowiec 41-208, ul. Wojska Polskiego 8

(korzystne warunki dla przedsiębiorstw, instytucji wsparcia przedsiębiorczości, placówek naukowych i badawczych oraz szkolno-edukacyjnych, odpowiednia infrastruktura wraz z niezbędnym zapleczem technicznym oraz wsparcie merytoryczne),

http://www.spnt.sosnowiec.pl/

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny sp. z o.o.,

Ruda Śląska 41-700, ul. Szyb Walenty 26

(Stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu doskonałych inwestycyjnie terenów),

http://www.sppt.pl

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.,

44-100 Gliwice, ul. Wincentego Pola 16

(wspieranie rozwoju gospodarki regionu, stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności sektora MŚP, poprzez dostarczanie nowoczesnych usług wspomagających, promocję innowacyjnych rozwiązań oraz inwestycje; tworzenie sprzyjających warunków dla powstawania nowych firm)

www.gapr.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej,

43-382 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 365

(aktywizacja potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, stymulowanie i kreowanie postaw przedsiębiorczych)

www.arrsa.pl

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Częstochowie,

42-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 8

(działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego Częstochowy kierując się wykładnią polityki regionalnej Polski i Unii Europejskiej, jak również zasadami zrównoważonego rozwoju, równości szans i poszanowania środowiska naturalnego)

www.arr.czestochowa.pl

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach,

40-084 Katowice, ul. Opolska 15

(organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą; cel-reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w niej przedsiębiorców; kształtowanie i upowszechnianie oraz promowanie zasad etyki i uczciwości w działalności gospodarczej, opiniowanie aktów prawnych dotyczących gospodarki, monitorowanie procesu ich wdrażania i funkcjonowania oraz przedstawianie tych ocen wraz z ewentualnymi propozycjami zmian właściwym organom władzy publicznej.

www.rig.katowice.pl

Fundusz Górnośląski S.A.,

40-086 Katowice, ul. Sokolska 8

(instytucja kreująca i udostępniającą nowoczesne instrumenty finansowe wspierające rozwój sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego, aktywnie uczestniczącą w realizacji polityki rozwoju regionu oraz tworzącą warunki dla wykorzystywania środków krajowych i europejskich na rzecz rozwoju województwa śląskiego)

www.fgsa.pl

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach,

40-078 Katowice, plac Wolności 12

(największa organizacja pracodawców w województwie śląskim

www.ir.katowice.pl

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie,

45-202 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 24, lok. 5

(wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz tworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi przedsiębiorczości, zarządzanie Częstochowskim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym
www.riph.czest.pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A.,

Warszawa 00-025, ul. Krucza 50

(cel – zwiększenie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do kraju oraz zasięgu i dynamiki umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw; działania w Polsce i poprzez Zagraniczne Biura Handlowe)

https://www.paih.gov.pl

Dla Biznesu