Zabrze przestrzenią rozwoju

Panel doradczy

Panel doradczy – lista instytucji biorących udział w Pikniku w Rytmie Firmy 2016:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zabrze

AG Wagner Fotografia

Cech Rzemieślników Małej i Średniej Przedsiębiorczości oraz Pracodawców w Zabrzu

Human Growth Karolina Hudowicz

Akademickie Inkubatory Przedsiebiorczości

Biuro Karier Studenckich

Urząd Skarbowy w Zabrzu

Zabrzańska Agencja Realizacji Inwestycji Sp. z.o.o.

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

Zabrzańska Izba Przemysłowo-Handlowa

Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów

Enka Efektywne Nauczanie

Admirs – Centrum Szkoleń i Rozwoju

Punkt Informacji o Funduszach Europejskich

Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych Urzedu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Zdrowia i Polityki Spolecznej Urzedu Miejskiego w Zabrzu

Wydział promocji, Turystyki i Sportu Urzędu Miejskiego w Zabrzu

Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i organizacji Pracy Urzędu

Dla Biznesu