Etap I

Rejestracja indywidualnej działalności gospodarczej oraz zdobycie potrzebnych koncesji, licencji i pozwoleń w Urzędzie Miejskim

Potrzebne formularze:
Wniosek CEIDG-1 o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Zabrzu
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3
poniedziałek 7.30–17.00, wtorek-piątek 7:30-15:30

Dane teleadresowe:
Urząd Miejski w Zabrzu
Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Powstańców Śląskich 3, 41-800 Zabrze
tel. 32 27 39 770 lub 32 27 39 779

Od dnia 30 kwietnia 2018 roku obowiązuje Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Składają się na nią ustawy:
• Prawo przedsiębiorców
• Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej
• Ustawa o Rzeczniku Małych i Ś