Zabrze przestrzenią rozwoju

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Urząd Pracy udzieli informacji nt.:

 • informowanie o możliwościach tworzenia nowych stanowisk pracy – tzw refundacja kosztów stworzenia nowego stanowiska pracy ze środków Funduszu Pracy ale i PFRON
 • informowanie o możliwościach zrealizowania stażu zawodowego dla osoby bezrobotnej u pracodawców
 • informowanie o możliwościach składania ofert pracy w PUP Zabrze
 • Informowanie o aktualnie realizowanych projektach UE nt przedsiębiorczości, przedsiębiorstw, kierowanych do pracodawców i osób bezrobotnych.
 • informowanie przyszłych przedsiębiorców o możliwościach pozyskiwania środków z UE, EFS, FP. Różne formy finansowania itp.
 • informowanie o aktualnych wydarzeniach w zakresie rynku pracy, śledzenie informacji z Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
 • pomoc przy wyszukiwaniu szkoleń dla pracowników przedsiębiorstw korzystając z platformy m.in. – www.inwestycjawkadry.info.pl
 • w przypadku realizacji projektu, który będzie skierowany do przedsiębiorstw – informowanie oraz realizacja.
 • uczestnictwo w konferencjach, spotkaniach grup roboczych, spotkaniach informacyjnych i podobnych.
 • aktywne uczestnictwo w eventach tematycznych
 • przedstawianie klientom zarówno oferty PUP Zabrze jak i UM Zabrze oraz możliwości ZCRP

Ponadto PUP zamierza: propagować pomysły zakładania własnej działalności gospodarczej w szczególności – osób niepełnosprawnych, aktywnie działać w tematyce aktywizacji osób bezrobotnych oraz zapobiegać bezrobociu oraz promować ZCRP i przedsiębiorczość w Zabrzu.

tel. (32) 273 97 82

DZIEŃ TYGODNIAPOWIATOWY URZĄD PRACY
PoniedziałekX
Wtorek8 00 – 15 00
ŚrodaX
CzwartekX
PiątekX
SobotaX
NiedzielaX

Ewentualne zmiany dyżurów podawane są na stronie Urzędu / zakładka „Dla biznesu”/Aktualności https://www.um.zabrze.pl/biznes/aktualnosci

Powiązane informacje

Dla Biznesu