Zabrze przestrzenią rozwoju

Etap V

Zgłoszenie pracodawcy zatrudniającego pracowników do Państwowej Inspekcji Pracy

Miejsce załatwienia sprawy:
Państwowa Inspekcja Pracy Oddz. Gliwice
ul. Józefa Mitręgi 2, 44-100 Gliwice
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
tel. 32 332 45 03

Punkt ten dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy zdecydują się na zatrudnienie co najmniej jednego pracownika.

Czas na załatwienie sprawy:
Gdy przedsiębiorca zamierza zatrudnić pracowników, należy spodziewać się kontaktu z Państwową Inspekcję Pracy www.pip.gov.pl oraz Sanepid www.gis.gov.pl. Nowelizacja Kodeksu pracy od dnia 17 stycznia 2013 r. zwalnia pracodawców z obowiązku zgłaszania do Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej informacji o miejscu, rodzaju i zakresie wykonywanej działalności. Inspekcje pozyskują te dane z rejestru firm Głównego Urzędu Statystycznego i rejestru kont płatników, prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty wykonujące działalność leczniczą nadal muszą samodzielnie zgłosić się do Sanepid.

Dla Biznesu