Zabrze przestrzenią rozwoju

„Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą, dowiedz się jakie masz prawa i obowiązki”

Data: 17.04.2024 r.
Godz. 10:00
Czas trwania: około 1,5 h
Platforma: Microsoft Teams

Krótki opis szkolenia:

  • Zgłoszenie płatnika składek :
  • Działalność prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  ,
  • Działalność prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • Zgłoszenie do ubezpieczeń osób za które będzie występował obowiązek opłacania  składek,
  • Rozliczanie i opłacanie składek,
  • Zgłoszenie zawieszenia , wznowienia bądź likwidacji działalności,
  • Ulgi , preferencje w opłacaniu składek,
  • PUE ZUS .

Prowadzący: Przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zapisy:
Zapisy na szkolenie następują w momencie wypełnienia formularza zapisów pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8g33KmrOkkIeBeJPrqH3zIWvqrlF8qZdZ8iuCxfk5nxJOvA/viewform

Dla Biznesu