Chcesz rozpocząć działalność gospodarczą dowiedz się jakie masz prawa i obowiązki

Data: 17.10.2023 r.
Godz. 10:00
Czas trwania: około 1,5 h
Platforma: Microsoft Teams

Krótki opis szkolenia:

  • Zgłoszenie płatnika składek :
  • Działalność prowadzona na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  ,
  • Działalność prowadzona na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego ,
  • Zgłoszenie do ubezpieczeń osób za które będzie występował obowiązek opłacania  składek ,
  • Rozliczanie i opłacanie składek ,
  • Zgłoszenie zawieszenia , wznowienia bądź likwidacji działalności ,
  • Ulgi , preferencje w opłacaniu składek ,
  • PUE ZUS .

Prowadzący:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Małgorzata Walaszczyk

Zapisy:
Zapisy na szkolenie następuje w momencie wypełnienia formularza zapisów pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8g33KmrOkkIeBeJPrqH3zIWvqrlF8qZdZ8iuCxfk5nxJOvA/viewform

Dla Biznesu