Ogłoszenie o naborze biznesplanów

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza nabór biznesplanów w ramach projektu „Pakiet na start  – 2” dla Uczestników/Uczestniczek projekt (UP).

Biznesplany UP przyjmowane będą w terminie od 07.06.2021 r. do 29.10.2021 r.

Pełna treść ogłoszenia o naborze biznesplanów dostępna jest w załączeniu.

Dla Biznesu